Uzak Ülkeler Stratejisi Kapsamında Lojistik ve Taşımacılık Firmalarımıza Yönelik İlave Destekler

06 Aralık 2022

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 5448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Kararın Lojistik ve Taşımacılık Hizmetlerine Yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge'nin yürürlüğe girdiği, Anılan Karar ve Genelge kapsamında, lojistik ve taşımacılık firmalarımızın ve bu sektördeki işbirliği kuruluşlarımızın döviz kazandırıcı faaliyetlerinin artırılmasının hedeflendiği, söz konusu Karar ve Genelge'ye Bakanlıkları internet adresinden erişim sağlanabildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, ihracatımızın ve ticaretimizde pazar çeşitliliğinin artırılması ile farklı ülkelerle ticaretimizin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Bakanlıklarınca oluşturulan “Uzak Ülkeler Stratejisi”nin, 6 Temmuz 2022 tarihinde Ticaret Bakanı Sayın Mehmet MUŞ tarafından kamuoyu ile paylaşıldığı, bu Strateji ile geleneksel pazarlarımızın dışında kalan ve dünya ekonomisinden yüzde 64 pay alan 18 ülkeye yönelik ihracatımızın 4 katına çıkarılması hedeflendiği, söz konusu hedef doğrultusunda, Bakanlıklarınca Uzak Ülkeler Stratejisi Raporu ve belirlenen ülkelere (Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Şili, Tayland, Vietnam) yönelik Eylem Planları hazırlandığı belirtilmektedir.

Bununla birlikte Anılan Eylem Planlarının yer aldığı Uzak Ülkeler Stratejisi Raporu ve Kitapçığına Bakanlıkları internet sitesinde yer alan https://ticaret.gov.tr/ihracat/uzak-ulkeler-stratejisi adresinden erişim sağlanabildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, Strateji'de yer alan ülkelerden Bakanlıklarınca uygun görülenlere yönelik hizmet ihracatımızın artırılmasına katkı sağlanması amacıyla, yukarıda bahsi geçen Karar kapsamındaki birtakım destek kalemlerinde ilave puanlar uygulandığı, bu kapsamda, 5448 Sayılı Karar'ın lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektörü için öngörülmüş olan; Tescil ve Koruma, Birim, Reklam, Tanıtım ve Pazarlama, Bireysel ve Milli Katılım destekleri kapsamında, desteğe konu faaliyetin Uzak Ülke Stratejimizde yer alan Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Hindistan'a yönelik olarak gerçekleştirilmesi durumunda, mevcut destek oranına ek olarak 10 ilave puan uygulandığı ifade edilmektedir.

CANLI DESTEK