Yatırım Teşvik Belgelerinde İlave Gümrük Vergisi Uygulanmamasına İlişkin Düzenleme Yapıldı

10 Ocak 2023

10 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan 6658 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı.

Buna göre, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılarak gerçekleştirilen ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.

1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olan söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230110-8.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

 

CANLI DESTEK