Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Düzenlemeler Yapıldı

30 Kasım 2022

Bugünkü (30.11.2022 ) Resmî Gazete'de yer alan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması Dair Karar ile endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek asgari 3 milyar TL tutarındaki liman ve depolama tesisi yatırımlarının stratejik olarak desteklenmesine karar verilebilecek. Bu yatırımlarda stratejik yatırımlar için öngörülen komisyon değerlendirmesi aranmaksızın teşvik belgesi düzenlenecek.

Kararla, karar kapsamındaki yatırımların desteklemesi amacıyla verilecek yatırım kredilerine ilişkin hükümleri belirleyen kararın 11. maddesinde yer alan ve "yatırım taahhütlü avans kredisi"ne ilişkin fıkra ile 24. maddesinde yer alan otel yatırımları teşvik belgelerinin genel teşvik sistemine dönüştürülmesine ilişkin 9. fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Kararın, imalat sanayiine yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimine ilişkin geçici 8. maddesi de yürürlükten kaldırıldı.

Kararın Yatırımlarda Yatırım Konuları başlıklı 17. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine Turizm Merkezlerinde ifadesi eklendi: “ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgelerinde, Turizm Merkezlerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları”

Yatırımlarda Yatırım Konuları başlıktaki 17. maddedeki değişiklik 27.7.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinden, diğer hükümler yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221130-15.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK