Yenilenmiş Elektronik Eşya İthali Hakkında Düzenleme Yapıldı

27 Aralık 2022

26 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik ile atık elektrikli ve elektronik eşyalar ithal edilebilecek.

Yönetmeliğin 26. maddesi ile kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli- elektronik eşyaların (EEE) ithalatına izin veriliyor. 27. Madde ile atık elektrikli-elektronik eşyaların (AEEE) ithali imkanı sağlanıyor. Yönetmelikle, EEE, yönetmeliğin eklerinde sınıflanmış olan, alternatif akımla 1000 Volt'u, doğru akımla da 1500 Volt'u geçmeyecek şekildeki kullanımlar maksadıyla tasarlanmış olan, uygun bir biçimde çalışması için elektrik akımına veya elektromanyetik alana bağımlı olan eşyaları ve bu akım ve alanların üretimi, transferi ve ölçümüne yarayan eşya” olarak tanımlanıyor. Kullanılmış olması, bu tür eşyaların bir süre kullanılmış ancak henüz atmaya karar verilmemiş, atık haline gelmemiş olanlarını kapsıyor. Yenilenmiş olanlar ise yetkili kuruluşlarca her türlü fonksiyonu kazandırılacak şekilde elden geçirilerek yenileme işlemine tabi tutulmuşları niteliyor.

Yönetmeliğin 26. maddesiyle, atık olmadığını ispatlamak koşuluyla, kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik eşyanın ithalatı yapılabilecek. İthalat iznini Ticaret Bakanlığı verecek. Atık olduğundan şüphelenilmesi durumunda, depoda bekleme dahil analiz ve incelemelerin yükümlüğü üretici veya onlar adına hareket eden üçüncü kişiler tarafından karşılanacak. 27. Madde ile Atık Elektrikli Elektronik Eşyaların ithali imkanı sağlanıyor. İthalat, genel Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında yapılacak.

Yönetmelik kapsamında tanımlanan EEE kapsamına giren şu ürünler ithal edilebilecek: Yönetmelik EK-1A kapsamında; Büyük ev eşyaları, küçük ev aletleri, bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları, tüketici ekipmanları, aydınlatma ekipmanları, elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç), oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları, tıbbi cihazlar, izleme ve kontrol aletleri, otomatlar.

1/2/2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221226-1.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK