Küresel İnovasyon Endeksi'nde Türkiye'nin Tarihi Rekoru

30 Eylül 2022

Birleşmiş Milletler'in İsviçre merkezli kuruluşu Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından açıklanan ve 132 ülkenin yarıştığı Küresel İnovasyon Endeksi'nde Türkiye, 2022'de 4 basamak yükselerek 37'inci sıraya çıktı. Son iki yılda 14 basamak yükselen Türkiye, endekste ilk defa ilk 40 içerisine girmeyi başardı.

2022 Küresel İnovasyon Endeksi, Birleşmiş Milletler'in İsviçre merkezli kuruluşu Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından, “İnovasyon Odaklı Büyümenin Geleceği Nedir?” ana temasıyla bugün açıklandı. 132 ülkenin değerlendirildiği endekste Türkiye, yükseliş trendini sürdürdü ve 37'incilikle tarihindeki en iyi sıraya ulaştı. Son iki yılda 14 basamaklık iyileşme kaydeden Türkiye ayrıca, üst-orta gelir grubu ülkeler arasında 4. sıradaki yerini korudu.

TÜRKİYE YARATICI ÇIKTILARDA 20 BASAMAK YÜKSELDİ

Üst-orta gelir grubu ülkeler arasında Türkiye, 7 ana bileşenin altısında, grup ortalamalarının üzerinde performans sergiledi. Türkiye'nin en iyi performans gösterdiği bileşen ise “Yaratıcı Çıktılar” oldu. Bu bileşende Türkiye, geçen yıla göre 20 basamak yükselişle 15. sırada yer alarak Kuzey Afrika / Batı Asya grubu ülkeleri arasında birinci oldu. “Piyasaların Çok Yönlülüğü” bileşeninde ise 12 basamak yükselişle 37. sırada yer aldı. Bu yıl, inovasyon çıktılarında, girdilerinden daha iyi performans sergileyen Türkiye, 6 göstergede ilk 10 içerisinde yer almayı başardı. Türkiye “kökene göre endüstriyel tasarımlar” göstergesinde ise 132 ülke arasında birinci oldu.

Raporda, ayrıca İstanbul ve Ankara'nın önde gelen iki bilim ve teknoloji kümelenmesine ev sahipliği yaptığı vurgulandı.  İstanbul dört basamak yükselişle Brüksel, Barselona ve Zürih'i geride bırakarak en iyi bilim ve teknoloji kümelenmeleri arasında 46. sırada yer aldı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK: SON İKİ YILDA 14 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİK

Küresel İnovasyon Endeksi 2022 Raporunu değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye tarihinin en yüksek seviyesinde. Son iki yılda 14 basamak yükselerek, 132 ülke içinde 37. sıraya yerleştik. 20 yılda sıfırdan inşa ettiğimiz AR-GE ve inovasyon ekosistemi yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecek.” dedi.

Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla, inovasyonu destekleyici politika ve mekanizmaları hayata geçirdiklerini, Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosistemimizi her geçen gün daha derinleştirdiklerini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank  endeksin ülkelerin inovasyon performansının değerlendirilmesinde ve geliştirilmesinde etkili bir politika aracı olduğunu vurguladı. Varank açıklamasında şunları kaydetti: 

“Endeksin başlıca 3 önemli faydası olduğunu düşünüyorum. İlk olarak yıllık bazda ve kapsamlı göstergeler ile inovasyon performansını farklı açılardan analiz edebilmeye imkan veriyor. İkincisi, ekosistemin güçlü ve zayıf yönlerini görerek potansiyel müdahale alanlarını keşfetmeyi sağlıyor. Ve son olarak, söz konusu müdahale alanlarına yönelik kanıta dayalı yapısal reformların geliştirilebilmesine zemin hazırlıyor. Bu doğrultuda öncelikle Türkiye Küresel İnovasyon Endeksi Görev Gücünü oluşturduk. Ardından endekste eksik veya güncel olmayan verilerle ilgili sorumlu kurumlarımızı belirledik; endekse veri sağlayan uluslararası kuruluşlarla da iş birliği sürecini başlattık. Göstergelerdeki gelişmelerin izlenmesi amacıyla da Küresel İnovasyon Endeksi Koordinasyon ve İzleme Platformunu oluşturduk. Hayata geçirdiğimiz politikalar, destek mekanizmaları ve başlattığımız girişimler sonucunda ülkemiz, bu tarihi başarıya ulaşmıştır.”

TİCARET BKANI DR. MEHMET MUŞ: TEKNOLOJİ VE İNOVASYON ODAKLI ÇALIŞMALARI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Küresel İnovasyon Endeksi 2022 Raporunu değerlendiren Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Günümüzde inovasyon ekonomik büyüme ve uluslararası arenada rekabetçiliğin başlıca belirleyicileri arasında yerini gün geçtikçe sağlamlaştırmaktadır. İnsanoğlu tarımın icadı ve tekerleğin keşfinden 1969'da astronotları aya taşıyan Apollo 11'in kumanda odasındaki bilgisayarlarından milyonlarca kat daha güçlü işletim kapasitesine sahip elimizdeki akıllı telefonların olduğu günümüze dek inovasyonla hep dirsek teması halinde olagelmiştir.  21. yüzyılın başlaması ile hayatımıza birkaç on yıl önce belki bilim kurgu roman veya filmlerinde denk geldiğimiz kendi kendine giden araçlar, yapay zeka uygulamaları ve blokzincir teknolojileri, büyük veri uygulamaları gibi birçok alanda ortaya çıkan inovasyon ülkelerin ve insanlığın geleceğini hızla şekillendirmeye ve dönüştürmeye başlamıştır. İnovasyonda hız düşmanımız değil bilakis inovatif fikir ve uygulamaların tarihte hiç olmadığı kadar hızlandığı günümüzde en yakın dostumuzdur.  Bu nedenle, Türkiye'nin inovasyon yarışında dünyada hakkettiği yere ulaşması belki de varoluşsal bir mesele olarak bakmak geleceğe emin adımlarla ilerlemenin teminatlarından birisidir. Ayrıca, öyle sanıyorum ki, bundan sonra ülkelerin kaderini inovasyon ve teknolojik gelişme çaba ve çıktılarından ari olarak tahmin etmek imkânsız bir noktaya gelmiştir.

İnovasyonun etkin bir şekilde vücut bulması, kamu ve özel sektörden kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yatırımcılar, şirketler, destekleyici politik ve yasal altyapı, kaynak tahsisi gibi çok sayıda paydaşın ve unsurun uyumlu iş birliği ve etkileşimi ile ortaya çıkan güçlü bir inovasyon ekosistemini gerektirmektedir. Burada kamunun yapması gerekenin yanında ihracatçı firmalarımız başta olmak üzere tüm firmalarımızın inovatif bir bakış açısı ile teknoloji odaklı bir gelecek planlaması yapmasının bir gereklilik, inovasyon farkındalığının artırılmasının hayati önemi haiz bir konu olduğunu düşünüyorum. Nitekim savunma sanayiindeki Ar-Ge çalışmalarımızın meyvesini almaya başlamamız bu alanın ne kadar önemli olduğunu hepimize ispatlamıştır. Biz Bakanlık olarak her zaman firmalarımızın teknoloji ve inovasyon odaklı çabalarına yardımcı olmayı ve istişare halinde bulunmayı memnuniyet duymanın ötesinde bir gereklilik olarak görüyoruz. 

Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Organizasyonun patent başvurusu verilerine bakıldığında Türkiye'nin patent başvurularında pozitif bir trend olduğunu ve son yıllarda yılda yaklaşık 10 bin civarı patent başvurusu yapıldığını görüyoruz. Öyle inanıyorum ki teknoloji ve inovasyon odaklı iş kültürü ve bilincinin daha da artması ile gerek Ar-Ge harcamalarımızın gerekse uluslararası patent başvuru ve kabullerinde ülkemiz dünyada çok daha üst sıralara çıkacaktır.”

TİM BAŞKANI MUSTAFA GÜLTEPE: İNOVASYONLA REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTIRACAĞIZ

Küresel İnovasyon Endeksi 2022'nin tanıtım toplantısına video mesajla katılan TİM Başkanı Mustafa Gültepe ihracatçıların inovasyon ile dijital çağa uyum sağlamalarına öncülük ettiklerini söyledi. Türkiye'nin inovasyonda yakaladığı başarıya vurgu yapan TİM Başkanı Gültepe şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Bakanlıklarımızın destekleri, görev gücünde yer kurumlarımızın katkılarıyla 2021'de endekste 10 basamak yükselerek 41. sırada yer almıştık. Geçen yıl aynı zamanda ihracatta 225 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. TİM'in inovasyon ve girişimcilik ekosistemine yönelik çalışmaları ve firmalarımızın artan rekabet gücüyle Türkiye, yükselişine bu yıl da devam etti. 2022'de endeksin yayınlandığı 15 yılın rekorunu kırdık ve 37. sıra ile tarihimizdeki en yüksek konuma ulaştık. İnovasyon odaklı büyüme, ihracatçılarımızın rekabet güçlerini artırarak, küresel ticarette daha güçlü bir yer bulmalarını sağlayacak. İnanıyorum ki endekste önümüzdeki yıl ilk 30'a gireceğiz.”

KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİ TÜRKİYE EYLEM PLANI VE STRATEJİSİ (2021-2023)

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı kapsamında “Küresel İnovasyon Endeksi Eylem Planı” çalışmaları 2020'de başlatıldı. 30 Haziran 2020'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda Küresel İnovasyon Endeksi'nde Türkiye'nin konumunu yükseltme yönünde çalışmaların hızlandırılması için bir görev gücü oluşturulması kararlaştırıldı. Küresel İnovasyon Endeksi Türkiye Eylem Planı ve Stratejisi (2021-2023) hazırlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonu, TİM Sekretaryası, 20 farklı kamu kurum ve kuruluşunun katkılarıyla hazırlanan strateji belgesi, bu yıl WIPO Direktörü Daren Tang'a sunulacak.

 

CANLI DESTEK