2022/20 Sayılı Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi

09 Ocak 2023

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yazısına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, tekstil sektörü faaliyetlerinin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, hava ve su kirliliğinin önlenmesi, su ve enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik olarak temiz üretim teknolojilerinin uygulanması amacıyla Bakanlıkları nezdinde 2022/20 Sayılı Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi'nin yayımlandığı bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla bahse konu Genelge kapsamında kapasite sınırı olmaksızın tekstil materyallerinin üretimi, tekstil ön terbiyesi, ağartma, kasar, baskı ve boyama işlemlerinden herhangi birini yapan tüm tekstil tesisleri ile kumaş merserizasyonu yapan tüm tekstil tesislerinde, enerji tüketimi ve hava emisyonları ile su tüketiminin ve atıksudaki kirletici yükünün azaltılması için belirtilen tekniklerin; kurulu kapasitesi 10 ton/gün ve üzerinde olan tesislerde 15 Ocak 2024, 5 ton/gün-10 ton/gün arasında olan tesislerde 15 Ocak 2025, 5 ton/gün altında olan tesislerde 15 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmasının zorunlu olduğu belirtilerek, Genelge kapsamına giren tesislerin Genelge'nin yayımı tarihinden itibaren İş Termin Planlarını üç ay içerisinde İl Müdürlükleri'ne iletmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

CANLI DESTEK