Karayolu Taşıma Yönetmeliği Düzenlendi

17 Ocak 2023

14 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile uluslararası eşya taşımacılığı faaliyeti yürütmek isteyenler için sektöre girişlerde aranan şartlar yeniden belirlendi.

Son 3 yıllık dönemde başka bir firma bünyesinde sözleşmeli taşıtı bulunanlara geçici süreliğine indirimli olarak K1 veya L2 yetki belgesi alabilme imkanı sağlandı.

Aynı dönemde yurt içi taşımacılık yapan firmalara geçici süreliğine indirimli olarak uluslararası eşya taşımacılığı yetki belgesi alabilme imkanı getirildi.

Tehlikeli madde faaliyetlerinde mükerrer cezanın önüne geçilmesine yönelik de düzenleme yapıldı.

Ayrıca, kovid-19 salgını sonrası dönemde eşya taşımacılığı sektöründeki büyüme ve uluslararası kara yolu taşımacılığının ülke ekonomisine katkıları dikkate alınarak, sektörde kurumsal yapının güçlendirilmesi ve kayıt dışılığın engellenmesi amacıyla bazı düzenlemeler yapıldı.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230114-12.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

CANLI DESTEK