Kırgız Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı Ulusal Hastanesindeki Üroloji Merkezinin Mevcut Tesis ve Ekipmanlarının Modernizasyonu

12 Ocak 2023

Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinden iletilen bir bilgide, Kırgız Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı Ulusal Hastanesindeki Üroloji Merkezinin mevcut tesis ve ekipmanlarının modernizasyon projesi söz konusudur.

Proje hakkında genel bilgiler olası işbirliği yapabilecek ihracatçılarımıza duyurulur, fizibilite çalışması ve ayrıntılı bilgi alınması konusunda Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin yardımcı olacağı bildirilmiştir.  

Ek-1https://dosya.tim.org.tr/index.php/s/3QaWoBtjk59X2Ys

CANLI DESTEK