Devlet yardımlarına başvuru yapabilmek için koşullar nelerdir?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler desteklerden yararlanabilmek için başvuru yapabilir. (Şahıs firmalarının destekten yararlanabilmesi mümkün değildir.) Bunun dışındaki şartlar şunlardır;

  • Birlik üyesi olmak
  • Destek başvurusunda bulunulan harcamalar için herhangi bir kamu kaynaklı destek almamış olmak
  • Ayrıca her destek türünün ayrı ayrı ön koşulları bulunmaktadır. Başvuru yapabilmek için bu koşulların sağlanması gerekmektedir. Ticaret Bakanlığı'na ait https://kolaydestek.gov.tr/ internet adresi üzerinden ayrıntılı bilgiye erişim sağlayabilirsiniz veya bağlı bulunduğunuz birlik genel sekreterliğinin devlet yardımları şubesinden ihtiyaç duyduğunuz bilgilendirmeyi tedarik edebilirsiniz.
CANLI DESTEK