Türk parası kıymetini koruma hakkında döviz alım belgesi türk lirasını yurda getirme zorunluluğuna ilişkin sorular

“Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ” kapsamında Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. İhracat işlemlerine ait sözleşmelerde bedellerin tahsili için fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden fazla vade öngörülmesi durumunda, bedellerin vade bitiminden itibaren 90 gün içinde yurda getirilmesi zorunludur. Söz konusu bedellerin en az %80'inin bir bankaya transfer edilmesi veya getirilmesi zorunludur. İhracat işlemlerine ilişkin bedeller sayacağım ödeme şekillerinden birine göre yurda getirilebilir.

Bunlar;

  • Akreditifli Ödeme,
  • Vesaik Mukabili Ödeme,
  • Mal Mukabili Ödeme,
  • Kabul Kredili Akreditifli Ödeme,
  • Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme,
  • Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme ve
  • Peşin Ödeme'dir.

Saydığım bu ödeme şekilleri hakkında ayrıntılı bilgiye bankalardan ulaşabilirsiniz.

Eğer bedellerin yurda getirilme süresi geçtiyse Ticaret Bakanlığı'nın Kambiyo Dairesi ile iletişime geçerek gerekli bilgiye ulaşabilirsiniz.

CANLI DESTEK