Özellikle tüketici beklentileri göz önüne alındığında ürünlerin kişiselleştirilmesi, fonksiyonel özelliklerinin artırılması gibi sebepler firmaları yeniliğe sürüklüyor. Öncelikle InoSuit projesine katılma fikri bir ihtiyaç olarak mı yoksa bir gereklilik olarak mı oluştu? Hangi etmenler katılmanızda etkili oldu?

Günümüzün rekabet yoğun dünyasında değişimi yönetmek için rekabet stratejimizin temel yapıtaşlarından birini inovasyon olarak belirledik. Sürdürülebilir büyümenin anahtarının süreçlerimize, ürünlerimize ve müşterilerimize sürekli değer katmak olduğunun bilincindeyiz.

InoSuit Projesinde yer almamızın en önemli faktörü; vizyonumuz ve kurum stratejimize doğrudan hizmet etmesi, yaratmak istediğimiz inovatif bakış açısına sahip şirket kültürünü desteklemesidir.

InoSuit projesi dahilinde yaptığınız değerlendirmeler sonrası çalışanlarınızın ve sizin inovasyona yaklaşımınızda nasıl bir değişim gözlendi? Nasıl katkılar sağladı bu proje size?

İnoSuit Projesi; kurum stratejimizde önemli payı olan “Değer Yaratma” kavramını bütünsel bakış açısıyla yorumlamamıza ve Kurumsal İnovasyon Kültürümüzü olgunlaştırma sürecimizde destek oldu. Göstergelerimizdeki iyileşmeler de “İnovasyon” Kültürü konusunda kat ettiğimiz yolun doğruluğunu göstermektedir.

Sayısal olarak sonuçları değerlendirirsek tamamlanan projelerde %20, onaylanan fikirlerde %40, üniversite işbirliklerinde %50, firma işbirliklerinde 4 kat ve kamu destekli başvurusu yapılan projelerde 5 kat artış sağlandı. Ayrıca geliştirilen Proje Yönetim Sistemi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yarışmada en iyi Ar-Ge Uygulamaları arasına girdi.

İnovasyon bilinmez ve korkutucu bir kavram olarak görülüyor. Firmanızda, inovasyon gerçekleştirme sürecinde bu kavramları destekler nitelikte bir durum ile karşılaştınız mı?

Kavramların içeriği anlaşıldığında, gerekliliği fark edildiğinde her yeni kavram tehdit olmaktan çıkıp fırsat haline dönüşebiliyor. İnovasyon yabancı kökenli bir kelime olmakla birlikte çok uzun zamandır hayatımızda. Firmamız için inovasyon kavramının, kurum stratejimiz içinde ayrı bir önemi var. Kurulduğu günden bugüne her yıl ortalama %26 oranında büyüyen ve  sektöründeki öncü yatırımlarla müşterilerine her zaman değer yaratmayı hedefleyen ASAŞ'ın bu başarısının arkasında pozitif değişime olan inancı yatıyor. Bu başarımızı daha sürdürülebilir sağlam temeller üzerine oturtmak ve adımlarımızı sadece bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını da ön görerek şimdiden tasarlayabilmek için kurduğumuz sektörün ilk Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ARGE Merkezimizle inovasyon yolculuğumuz kararlı bir şekilde devam ediyoruz.

İnovasyona bakış açınızı İnoSuit'den önce İnoSuit'den sonra olarak ayırsak, neler söylersiniz?

Bizce inovasyon yaygın bilinenin aksine seçilmiş kişilerin sihirli değnekleri ile yaptıkları dokunuşların hayatı köklü olarak değiştirmesi değil; tüm paydaşların kendi perspektiflerinde yarını dünden daha iyiye taşıma çabasıdır. Yönetim felsefemizin merkezinde her zaman günlük rutinlerden sıyrılarak değer odaklı bir yaklaşımla “Nasıl Daha İyi Yaparız?” sorusunu çalışmalarımızda kendimize yönelterek ele almak var. InoSuit Projesine dahil olmak konuya daha fazla odaklanmamıza destek oldu. Göstergelerimizdeki iyileşmeler bu bakış açımızın doğruluğunu destekledi.

Bu proje ile elde ettiğiniz edinim hemen kendini hissettiriyor mu?

Hedefimiz sürdürülebilir inovasyon iklimi yaratmak olduğundan; kısa vadede elde edilen kazanım veya kayıplarla İnovasyon performansını değerlendirmek,  gelecekteki potansiyel çıktıların görmezden gelinme riskini doğurabilir.

Biz; şirketimizde inovasyon ikliminin yaratacağı değişimin etkilerini ve sürekliliğini ancak doğru planlama ile sağlayacağımızı biliyoruz. Bu bakış açısıyla değerlendirildiğinde inovasyon bir varış noktası değil; sürekli kendini daha iyiyi arayan, bitmeyecek bir yolculuk. InoSuit projesi de 11 aylık bir program, her ne kadar kısa vadede kazanımlarımız olsa da, yaptığımız faaliyetlerin uzun vadede şirketimizin inovasyon performansına daha büyük etkileri olacağına eminiz.

İnosuit projesi ile üniversite-sanayi işbirliğine bakışınız değişti mi?

Firmamız Inosuit projesinden önce de gerek ARGE Merkezimiz kapsamındaki gerekse firmamızın diğer geliştirme projelerinde üniversitelerle ortak projeler gerçekleştiriyor. Bu iş birliklerinin artmasının akademik bilginin teknoloji ve üretime dönüşmesinin hem üniversitenin, hem de sanayinin gelişmesinde ve güçlenmesinde çok önemli rol oynadığına inanıyoruz. Bu inancımızı karşılıklı iş birliğini destekleyen İnosuit projesiyle bir kere daha pekiştirmiş olduk.

Firmalar bu projeyi neden tercih etmeli? İnosuit projesi firmalara ne kazandırır?

Firmalar; eksiklerini görmek yerine potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla bu programa katıldıklarında, gelişime açık ve paylaşımcı olduklarında aşağıda belirtilen konularda kazanımları artacaktır.

  • İnovasyon kapsamının bilinirliğinin artması
  • İşbirliklerinin artması
  • Firmanın yeteneklerinin farkına varması/potansiyelini keşfetmesi
  • Hizalanma ve stratejiye uyum
  • Programa katılan diğer firmaların uygulamaları hakkında bilgi edinme fırsatı sunması
  • Gelişime açık noktalarını keşfetmesi
  • İletişim kanallarının artması
  • Firma bilinirliğinin artması

Yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması, inovasyonun temel dayanağı. Bu fikirlerin çıkması için dışarıdan bir göz kadar içerideki fikirlere de önem veriyor musunuz? Firmanızda çalışan herkesin fikirlerini dinleme ve değerlendirme konusunda bir çalışmanız var mı?

Biz; büyümenin sadece daha çok üretmek, farklı sektörlere girmek, daha çok satış yapmak olmadığının farkındayız. Başkalarının tasarlayacağı geleceği tahminleyip kendimizi konumlandırmaya çalışmak, modası geçmiş bir alışkanlık. Öğrenen organizasyon alt yapısı ile bugünün kadrolarını yarının inovatif liderleri haline getirerek geleceğin resmini çizenler arasında yer almak istiyoruz. “Sürekli Gelişimi Arayarak Mükemmele Yolculuk” değerimizin ışığında yaptığımız çalışmaları ASAŞ Sistem çatısı altında yer alan İnovasyon Kültürü Modülü ile hayata geçiriyoruz. 

İnovasyon Kültürünün sürdürülebileceği iklimi tasarlarken; kullandığımız araç, sistem ve uygulamalar ile uyumlu olmasını önemsiyoruz. Ayrıca Fikir Yönetim Sistemi, Proje Yönetim Sistemi, Takdir Tanıma Sistemi gibi oluşturduğumuz sistemlerin tasarımında diagnostik çalışmalar yaparak çalışanların fikirlerini dinleyip değerlendiriyoruz. Şirketimizin tüm kademelerinde; bu sistemlerin uygulanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda da çalışmalar yapmaktayız.

CANLI DESTEK