Özellikle tüketici beklentileri göz önüne alındığında ürünlerin kişiselleştirilmesi, fonksiyonel özelliklerinin artırılması gibi sebepler firmaları yeniliğe sürüklüyor. Öncelikle İnosuit projesine katılma fikri bir ihtiyaç olarak mı yoksa bir gereklilik olarak mı oluştu? Hangi etmenler katılmanızda etkili oldu?

Firma olarak, faaliyet gösterdiği sektör ve hitap ettiğimiz müşteri grubu itibariyle ürünlerimizin kişiselleştirilmesinden ziyade; ürünlerimizi kalite, güven ve teknoloji üçgeninde tercih edilen ve akılda kalan bir marka olması üzerine odaklanmaktayız. Bu misyonumuzu yerine getirebilmek için de artık değişimin ve inovasyonun şart olduğuna yönetim olarak inancımız tamdı. İnovasyona nerden başlayacağımızı ve nasıl hayata geçireceğimizi düşünmeye başladığımız dönemde “İnosuit” projesinin tanıtımının yapılması bizlere çok iyi bir başlangıç fırsatı sunmuş oldu. Fabrikamızın çeşitli alanlarda dezavantajlı bir bölgede yer alması ve kalifiye elemanların bölgeyi tercih etmelerinde yaşanan sıkıntıların bu projenin ortağı olarak sağlayacağı faydalar ile aşılabileceği projeye katılmadaki önemli tetikleyicilerdir. Fabrikadaki süreç, organizasyonel yapı, pazarlama gibi alanlarda yapılması gereken inovasyon çalışmalarının hem ihtiyaç hem de gereklilik olması sebebiyle projeye katılma konusunu oldukça önemsedik. Projeye dahil olarak yönetim kurulumuzun; tüm çalışanlarımıza değişime ve inovasyona olan inancımızı gösterme ve ilgili faaliyetleri bir an evvel fabrikada uygulama şansı bulacaktık. Ayrıca, üst yönetimin inancı ve desteği oldukça çalışanlarımız bu projeyi sahiplenecekler ve artık bilgi ile uygulamalara uzak olmadığımız kanıtlanacaktır. Son olarak, mentörümüz ile yaptığımız ilk görüşme projeyi başlatma konusunda kararımızın kesinleşmesinde oldukça önemli olmuştur. Firma ve mentör uyumunun projenin sağlıklı ve sonuç odaklı ilerlemesi açısından son derece önemli olduğunu yıl içerinde yapılan çalışmalar kendini göstermiştir.

İnosuit projesi dahilinde yaptığınız değerlendirmeler sonrası çalışanlarınızın ve sizin inovasyona yaklaşımınızda nasıl bir değişim gözlendi? Nasıl katkılar sağladı bu proje size?

İnovasyon ve yönetiminin fabrikada nereden başlanması gerektiği konusunda yaşanan sıkıntılar bu proje ile sistematik bir bakış açısına kavuşmuştur. Çalışanlarımızın bazıları; inovasyon kavramını yanlış biliyor ya da hiç bilmiyordu. Eğitimler ve düzenli faaliyetler dizini ile birlikte çalışanlarımızda inovasyonun ne olduğu ve inovasyondan ne anlamaları gerektiği konusunda ortak bir dil oluşmuştur. İnovasyon çalışmaları sonucu belirlenen yol haritalarında üst yönetim olarak bizler de nasıl ve ne kadar kaynak ayıracağımızı belirledik. Daha önce böyle bir çalışmamız bulunmuyordu. Fabrikamızda özellikle süreç, organziasyonel yapı ve pazarlama alanlarında inovasyon yol haritaları tanımladık. Yol haritası içerisinde kimisi tamamlanmış kimisi tamamlanmak üzere olan iş paketleri mevcuttur. İnovasyonun sürdürülebilir bir platforma taşınmasının öncelikle üst yönetimden başlaması gerektiğine inanarak çalışanlarımızın hepsinin bu yol haritasından dahil olacağı alanlar tasarladık. Özellikle daha önce herhangi bir ar-ge projesi resmi olarak yapılmayan fabrikada proje kültürü de TÜBİTAK 1511 çağrısı ile başlatılmıştır. Bahsedilen gelişmeleri kurumsal inovasyon sistemi içerisinde önemli araçlar olarak görmekteyiz.

İnovasyon bilinmez ve korkutucu bir kavram olarak görülüyor. Firmanızda, inovasyon gerçekleştirme sürecinde bu kavramları destekler nitelikte bir durum ile karşılaştınız mı?

Fabrika çalışanlarımızın çoğu uzun yıllar bizlerle birlikte oldukları için değişimin ve inovasyonun gerekliliğine onlar da inanmaktaydı. Çalışanlarımızın uzun yıllar bizlerle birlikte olması; hem avantaj hem de dezavantaj olarak değerlendirilmektedir. Çalışanlarımızda akademik ve teknik anlamdaki eksiklikler bazı iş paketlerinin yerine getirilme hususunda zaman zaman zorluklar yaşatmıştır. Ancak, bazı ufak zaman revizyonları ile akademik ve teknik anlamda daha güncel konulara hakim, genç, istekli çalışanların fabrikada çalışmaya başlamaları; zorlukların aşılmasına yardımcı olmuştur.

İnovasyona bakış açınızı İnoSuit'den önce İnoSuit'den sonra olarak ayırsak, neler söylersiniz?

Ülkemizin 2023 vizyonuna ulaşmak için herkes gibi biz sanayicilere önemli roller düşmektedir. Fabrika olarak üzerimize düşeni yerine getirmek konusunda neleri daha iyi yapabiliriz diye yaptığımız araştırmalar bizleri hep inovasyona konusuna yönlendirmekteydi.  Değişim ve inovasyon olmadan ilerleme olamayacağına inanmıştık. Ancak nereden ve nasıl başlamamız gerektiği konusunda sıkıntılar yaşamaktaydık. Tabii bir de, sanayicilerin şimdi çok uzun anlatamayacağım diğer sıkıntı ve yoğunluk sebebiyle tam anlamıyla odaklanamadığımız bir konu oldu inovasyon. İnovasyon kavramının bu kadar kapsamlı ve fabrikanın sürdürülebilirliği açısından çok önemli olduğu İnosuitt'ten sonra daha da netlik kazanmıştır.   

Bu proje ile elde ettiğiniz edinim hemen kendini hissettiriyor mu?

Değişim ve inovasyon bir süreçtir ve iyi yönetilmelidir. Hazırlanan yol haritalarında hemen aksiyon alınabilecek inovasyon faaliyetleri yer aldığı gibi daha sonraki zamanlarda katma değer yaratacak faaliyetler de vardır. Önemli olan nokta çalışanlarımızın fabrikada her faaliyet alanındaki problemlere nasıl bakacakları ve nasıl çözüm arayacaklarının sürdürülebilir ve kurumsal bir zemine oturtulabilmesidir. 

İnosuit projesi ile üniversite-sanayi işbirliğine bakışınız değişti mi?

Aslında daha önceden de zaman zaman üniversite işbirliği çalışmaları yapılabilmesi için Tokat Kamu-Sanayi-İşbirliği platformunun ziyaretleri olmuştu fabrikamıza. Ancak sürdürülebilir bir yapı oluşturulamadı ve işbirlikleri konusunda sağlam dönüşler alınamadı. Bu proje ile üniversite işbirliği konusunda mentörümüz sayesinde tüm alanlardan çok hızlı ve etkin bir şekilde faydalandık.

Firmalar bu projeyi neden tercih etmeli? İnosuit projesi firmalara ne kazandırır?

İnovasyon kavramı ve yönetiminin gerek üst yönetim gerekse çalışanlar açısından doğru anlaşılabilmesi bu proje ile sağlanabilmektedir. Özellikle bizler gibi sanayinin tam gelişmediği bölgelerde faaliyet gösteren firmalar açısından bu gibi projeler önemli fırsatlardır. Kurumsal iletişimin artmasını sağlayan proje ile firma olarak yetkinliklerimizi daha iyi tanımlayabildik. Çalışanlarımızın kendilerini geliştireceği alanlar tanımlayarak ilerlemelerinin hem kendilerine hem de firmaya sağlayacağı katkılar açısından bakmalarını sağlamaya çalıştık.  İnovasyonun her alanda yapılması gereken faaliyetler dizini olarak firmaların görmesinin sağlanması ve kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanabilmesi açısından firmalar adına projenin önemli olduğunu belirtmek isteriz. 

Yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması, inovasyonun temel dayanağı. Bu fikirlerin çıkması için dışarıdan bir göz kadar içerideki fikirlere de önem veriyor musunuz? Firmanızda çalışan herkesin fikirlerini dinleme ve değerlendirme konusunda bir çalışmanız var mı?

Firma çalışanları kendi çalışma alanlarının uzmanı oldukları için bu alanlardaki problemi herkesten daha iyi tanımlayabilmektedir. Bu sebeple, iyileştirme düşünülen alanlarda uzman çalışanların fikirlerine oldukça önem veriyor ve uygun olanları hayata geçiriyoruz. Bunların dışında düğer tüm çalışanlarımızın da yeni fikir ve iyileştirme alanlarını belirtebilmeleri açısından “fikir sandığı” oluşturulmuştur. Fikir sandığındaki fikirler incelenerek inovasyonu destekleyen fikirler hayata geçirilmek üzere önceliklendirilmektedir. Buradaki yeni fikirler değerlendirilerek çalışan performans ölçümünde de etki edecek bir ödüllendirme sistemi tasarlanmaktadır.    

CANLI DESTEK