SARIGÖZOĞLU HİDROLİK MAKİNA VE KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

 

Özellikle tüketici beklentileri göz önüne alındığında ürünlerin kişiselleştirilmesi, fonksiyonel özelliklerinin artırılması gibi sebepler firmaları yeniliğe sürüklüyor. Öncelikle İnosuit projesine katılma fikri bir ihtiyaç olarak mı yoksa bir gereklilik olarak mı oluştu? Hangi etmenler katılmanızda etkili oldu?

İNOSUİT Projesi öncesinde de firmamız halihazırda yenilikler yapmakta idi. Hatta kurumsal geleneklerimiz içinde yenilik geliştirmek üzere tüm çalışanlarımızın yeni ve yaratıcı fikirlerini belirli dönemlerde ödüllendirme sistemimiz mevcut. Ancak tüm bunları daha sistematik bir hale dönüştürmek ve inovasyonu kurumsal gelişme stratejimizin çekirdeğine yerleştirme kararı verdik. Bu karar ışığında projeye katıldık. Sorunuza yanıtım: hem bir ihtiyaç, hem bir vizyon, hem de çağdaş yönetimin gerekliliğine olan bağlılığımızdan dolayı projede paydaş olduk. İnovasyonu kurumsallaştırmak istedik. Bilgi ve belge ile çalışan bir sistem oluşturmayı hedefledik.

İnosuit projesi dahilinde yaptığınız değerlendirmeler sonrası çalışanlarınızın ve sizin inovasyona yaklaşımınızda nasıl bir değişim gözlendi? Nasıl katkılar sağladı bu proje size?

Vizyonumuza katkıda bulundu. Aslında hayallerimize sınır tanımamak gerektiğini, her şeyin sadece basit bir fikirle başladığına ikna olduk. Sınırlarımızı zorlamanın gereğine ve önemine inandık. İş hayatında başarının üçlü bir sac ayağı üzerinde sağlandığına olan inancımız pekişti. Bu sac ayaklarını; kalite, İnovasyon ve uzgörü olarak kurguladık. Biz Avrupa ülkelerinin otomotiv sektörünün en güçlü oyuncularına yan sanayi ürünleri sunuyoruz. Aslında bakıldığında biz, sadece bizden bekleneni sunarak sistemde gücümüzü koruyabiliriz diye düşünebiliriz. Ancak çağın gereğinde bu bakış açısında da değişim sağlamak gerektiğine inandık. Standardın ve geleneklerin ötesine yaratıcı ve yenilikçi bir iş yapma biçimini kazandırarak, müşterimize farklı değerleri sunmak artık olmazsa olmazımız haline geldi.

İnovasyon bilinmez ve korkutucu bir kavram olarak görülüyor. Firmanızda, inovasyon gerçekleştirme sürecinde bu kavramları destekler nitelikte bir durum ile karşılaştınız mı?

Yorumunuza katılıyorum. Bizim içinde bulunduğumuz konum inovasyonu mümkün kılamaz gibi anlayışlar mevcuttu. Ancak ister en geleneksel, ister en yüksek teknoloji, ister çok yeni, ister bizim gibi 60 yaşını aşmış olgun bir kurum olun, İnovasyon yaparak rekabet gücünü korumak artık bir zorunluluk. Bu algıyı kurumun içinde belirli bir grupta yaratmayı başardık. Ancak Sarıgözoğlu tüm çalışanlarında bu duygu ve yeni düşünce biçimini hissettirmeyi hedefliyor. Tüm çalışanlarımızın düşünce biçiminde değişiklik yarattığımızda hedefe ulaşmış sayacağım kurumumu.

İnovasyona bakış açınızı İnoSuit'den önce İnoSuit'den sonra olarak ayırsak, neler söylersiniz?

Her şey mümkün. Bugünün imkansızı, yarının standardı olabilir. Hayallerimizle varız. Limit sadece bizleriz. Neredeyse limitsiziz. Değişimin önündeki paradigmaları yıkmakla yükümlüyüz. Artık bu tip sloganlarla yaşıyoruz. Yeni bakış açısı ve yenilikçi Sarıgözoğlu. İşte az önce söylediğim şekilde tüm çalışanlarımızda, tüm süreçlerimizde, örgüt yapımızda bu değişimi sağladığımızda başarmanın önünde hiçbir engel olmayacak. İnancım budur.

Bu proje ile elde ettiğiniz edinim hemen kendini hissettiriyor mu?

Bazı unsurlarda hemen. Bazılarında zaman gerekiyor. Ancak İnovasyon bir kültürel dönüşüm. Biz büyük ölçekli bir firmayız. Bu nedenle dönüşüm yoğun emek ve zaman gerektiriyor. Ancak kaybedecek vakit yok. Bu nedenle dönüşümün parçası olmak üzere stratejik yaklaşımlar geliştiriyoruz. Katılımcı yönetim anlayışını dokumuza uyumlandırmak üzere stratejik tercihler geliştiriyor ve uygulamaya gayret ediyoruz.

İnosuit projesi ile üniversite-sanayi işbirliğine bakışınız değişti mi?

Aslında ÜSİ'nin gereğine her zaman inandık. Bu birliktelikten ve işbirliğinden meyve sağlayacağımıza güvendik. Sayın Levent Sarıgözoğlu bölgemizde Manisa'yı temsil eden ÜSİ yetkilisidir. Doğal olarak akademinin ve sanayinin öncelikleri farklılık arz edebiliyor. Ancak mutlaka bir ortak nokta üzerinde proje inşa etmek mümkün. Şu anda da bazı projelerimizi İnovasyon üretmek adına üniversitelerle geliştirmek üzere çalışıyoruz. Birlikte bilgi üretmenin mümkün olduğuna her zaman inandık. Üniversitelerle ortak hedeflere doğru yol almak hep tercimiz olacaktır.

Firmalar bu projeyi neden tercih etmeli? İnosuit projesi firmalara ne kazandırır?

İnovasyonun mümkün olduğu, rekabet gücü kazanmak için kritik anahtar faktörlerden biri olduğu, çalışan motivasyonunu artırmak yolunda son derece elverişli bir yöntem olduğu, yaratıcılığımızı geliştirmemize fırsat tanıdığı için tercih edilmeli. Yeni bilgiyi birlikte oluşturarak katma değeri yüksek ürünlerin, hizmetlerin, süreçlerin ve yeni pazarlama yöntemlerini uyarlamak için İNOSUİT projesi önemli fırsatlar sunmakta. Proje firmalara inovasyona inanarak rekabet gücü kazandırmak yolunda kurumsallaşma fırsatı sunmaktadır.

Yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması, inovasyonun temel dayanağı. Bu fikirlerin çıkması için dışarıdan bir göz kadar içerideki fikirlere de önem veriyor musunuz? Firmanızda çalışan herkesin fikirlerini dinleme ve değerlendirme konusunda bir çalışmanız var mı?

Evet var. Bu konuda geliştirdiğimiz öneri sistemimiz mevcut. Her çalışan arkadaşımızdan mutlaka bir yıl içinde yaratıcı ve yenilikçi unsurlar barındıran en az iki öneri bekliyoruz. Ve kayda değer önerileri hatırı sayılır biçimde ödüllendiriyoruz. Yenilikçi önerileri can damarlarımızdan biri olarak görüyoruz.

CANLI DESTEK