Öncelikle İnoSuit projesine katılma fikri bir ihtiyaç olarak mı yoksa bir gereklilik olarak mı oluştu? Hangi etmenler katılmanızda etkili oldu?

İnoSuit programında, inovasyon yönetimi süreçlerinin bütünsel ve sistematik bir yaklaşımla nasıl yönetilebileceği konusu yerel bir modelle ele alınıyor. Projeye katılmamızın en önemli sebepleri arasında orta ve uzun vadede vizyoner ve rekabetçi yapımızın güçlenmesine katkı sağlayacak deneyimler elde edecek olmamız yatıyor. Hem geleceğe dair vizyonumuz, hem de artan küresel rekabet koşulları, bizleri kurumsal inovasyon yönetimi altyapımızı güçlendirmeye yöneltiyor.

Bugüne kadar gerek ürünlerimizde, gerekse süreçlerimizde birçok yeniliği hayata geçirdik. “Değer yaratan yenilikler – inovasyonlar” işimizin doğal bir parçasıdır. İnoSuit projesiyle, inovasyonu sistematik ve bütünsel bir şekilde yönetme ve bunu kurum kültürümüzün bir parçası haline getirme konusunda daha kapsamlı değerlendirmeler yapma imkanı buluyoruz.

2017, bizim bu yetkinliğimizi geliştirme yılımız olacak. Sabancı Üniversitesi ile işbirliği içerisinde, kapsamlı bir proje ile inovatif performansımızı sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Ürünlerimizde, süreçlerimizde, iş yöntemlerimizde ve modellerimizde yeni çözümleri amaçlıyoruz. Bu süreçte, şirketimizin tüm çalışanları arasındaki “fikri denklik ve zenginlik” inovasyon çalışmalarımızın temel ilkesi olacak.

Firmanızda, İnoSuit projesi kapsamında, inovasyon yönetimi altyapısına ilişkin ne tür kazanımlar elde edilmiştir?

Kastamonu Entegre olarak, inovasyona yönelik yatırımların sistematik ve bütünsel bir yaklaşımla ele alınması gerektiğinin bilincindeyiz. Bu proje ile birlikte inovasyon yönetimi kavramını, şirketin ajandasında üst sıralara taşıma imkanı bulduk. Öte yandan kurumumuz içinde inovasyona yönelik dil ve algı birliği sağlayarak yetkinlik ve kapasitemizi geliştirdik.

Proje kapsamında, kurumumuzun inovasyon sisteminin bütüncül bir yaklaşımla tasarlanması ve hayata geçirilmesi konularında son derece önemli katkıları oldu. İnovasyon çalışmalarını farklı birimlere yaymak da kazanımlarımız arasında yer alıyor.   

Bu süreçte ARGE proje portföyümüzü tüm şirket genelinde gözden geçirme imkanımız oldu. Şirketimizin 10 yıllık ARGE ajandasını belirleyecek olan teknoloji yol haritasının oluşturulmasında son aşamaya geldik. Bununla birlikte ARGE merkezi kurma sürecimizi hızlandırmış olduk. İnovasyon yönetimi ile ilgili süreçlerin ele alındığı inovasyon koordinasyon kurulunu oluşturduk. Bundan sonraki aşamada bu çalışmaların sürdürülebilir kılınması için daha yüksek gayretle çalışmaya devam edeceğiz.

Firmanızda İnoSuit projesi kapsamında hangi inovasyon projeleri çalışılmıştır?

Firmamızda öncelikle tüm lokasyonlarımızda inovasyon konusunda bir dil birliğinin oluşturulması amacıyla, “İnovasyon 101” eğitimlerini gerçekleştirdik. Bu eğitimleri “Kullanıcı odaklı düşünme çalıştayları” takip etti. Hemen her departmandan her seviye ve yaştaki katılımcının katkı verdiği bu çalıştaylarla çok sayıda inovatif fikrin yer aldığı bir fikir havuzu oluşturduk. İnovasyon Mentorluğu Programı kapsamında kurduğumuz İnovasyon Koordinasyon Kurulunu besleyen bu havuzdan katma değerli projeler çıkarmak için çalışmalara devam ediyoruz.

Çalışanlarımıza yönelik kuşaklar arası iletişim ve işbirliğini arttırmaya yönelik bir çalışma başlattık. Kurum içi girişimciliği teşvik etmeye yönelik hazırlanan Fikir Yönetim Platformu'nu yakın zamanda lanse edeceğiz.

Buraya kadar bahsettiğim konuların çerçevesini ve uygulama yöntemlerini belirleyen Kastamonu Entegre İnovasyon El Kitabı'nı hazırladık.

Bunun yanısıra 1-10 yıllık süreçte odaklanacağımız ürün ve teknolojilerin alt yapısını oluşturmak üzere katılımcı bir anlayışla Kastamonu Entegre Teknoloji Yol Haritasını oluşturduk.

Yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması, inovasyonun temel dayanağı. Bu fikirlerin çıkması için dışarıdan bir göz kadar içerideki fikirlere de önem veriyor musunuz? Firmanızda çalışan herkesin fikirlerini dinleme ve değerlendirme konusunda bir çalışmanız var mı?

Kastamonu Entegre, çalışanlarını tüm süreçlerin bir parçası kılmayı hedefleyen, onların fikirlerine önem ve özen gösteren bir şirket yapısına sahiptir. Bu temel amaçtan hareketle İnoSuit projesi kapsamında, çalışanlarımızın fikirlerini paylaşabileceği bir platform oluşturduk; “Fikir Yönetim Platformu”. Bu platform ile inovatif fikirlerin yaygınlaştırılmasını ve uygulamaya dönüştürülmesini sağlamak amacıyla çalışanlarımız, farklı alan ve konulara yönelik projelerini geliştirme ve paylaşma imkanı bulacak.

Bu kapsamda, sonuçlanan ve ticari etkisi tespit edilmiş inovasyon projesi bulunmakta mıdır?

İnoSuit programı kapsamına giren projelerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bir yıldan kısa sürede ölçebileceğimiz düzeyde bir ticari getiriye ulaşmak zor, ama yakın gelecekte bu getirileri de tecrübe etmeye başlayacağımızı düşünüyoruz.

İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı, inovasyon anlamında kendimize olan güveni arttırdı. Bu süreçte Avrupa Birliği'nin Horizon 2020 programı kapsamında gerçekleşecek olan “EcoBulk”  projesinde önemli bir fon elde etmeye hak kazandığımızı özellikle belirtmek isterim. 12 farklı ülkeden 29 ortaklı projede üretici rolü üstlenen şirketimiz, pek çok şirketin arasından sıyrılarak ağaç bazlı panel sektöründe Türkiye'den destek alan tek kuruluş oldu.

İnoSuit programı ile eş zamanlı olarak “EcoBulk” projesinin hayata geçmesi bize ayrı bir motivasyon kattı. Dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programı Horizon 2020'nin desteklediği proje kapsamında Hollanda, Finlandiya, İtalya, İngiltere gibi ülkelerden iş ortaklarımızla, ağaç bazlı ürünlerde geri dönüştürülmüş hammadde kullanım miktarını artırmak üzere ARGE çalışmaları gerçekleştireceğiz. Ayrıca yine proje kapsamında biyo bazlı tutkal geliştirilmesine yönelik faaliyetler de yürütülecek. Bu projeyle üretimde geri dönüşümlü malzeme kullanmaya, çevreye duyarlı inovatif tasarımlarımızı geliştirmeye devam edeceğiz.

İnoSuit projesinin en önemli katkılarının neler olduğunu düşünüyorsunuz? Firmalar bu projeyi neden tercih etmeli? İnosuit projesi firmalara ne kazandırır?

İnoSuit projesi bizim gibi, B2B sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette inovasyon yönetimi kavramının öncelikli bir konuma gelmesine aracılık etti.  Proje kapsamında, inovasyon yönetiminin bütün lokasyonlarımızda yaygınlaştırılması ve sistematik hale getirilmesi için  yıl boyunca, bir dizi çalışma gerçekleştirdik.

Projeyi inovasyon yönetimi çalışmalarımızı sürdürülebilir kılma kararıyla tamamlamış oluyoruz. Dolayısıyla, bundan sonraki süreçte projenin katma değerini devam ettirmeye odaklanacağız. 

Programa ikinci senesinde başvurma aşamasında olan firmalara tavsiyeleriniz neler olur?

Özellikle İSO 500 sıralamasında yer alan şirketlere bu programa başvurmalarını tavsiye ediyoruz. Programa katılacak firmalara da inovasyonu sadece  bir departmanın işi olarak değil, bütün fonksiyonların katkı sağlayabileceği bir kurguda, katılımcı bir anlayışla yürütmelerini tavsiye ediyoruz.

İnosuit projesi ile üniversite-sanayi işbirliğine bakışınız değişti mi?

Üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve firmaları ARGE, inovasyon çalışmalarına yönlendirerek, üniversitedeki akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir işbirliğini sağlamaya yönelik bu tür projelerin önemi yadsınamaz. Kastamonu Entegre olarak birçok üniversite ile Ar-Ge işbirliğimiz var. Inosuit projesi bize akademinin bilgisinden faydalanabileceğimiz farklı alanlar olduğunu göstermiş oldu. Ar-Ge Merkezimiz için bir danışma kurulu kurmak, teknoloji yol haritamızı oluştururken işbirliği içerisinde olduğumuz akademisyenlerin fikirlerini almak, TÜBİTAK projelerinde işbirliği yapmak bunlara örnek olarak gösterilebilir.  

Akademik bilgi, araştırma ve uygulamaların iş dünyasına aktarılmasına odaklanan ve üniversite-özel sektör iş birliği ile gelişen böyle bir projeye katılmaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Ayrıca Kastamonu Entegre'ye bu süreçte mentörlük desteği veren Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi saygıdeğer Yrd. Doç Dr. Umut Ekmekçi'ye sizlerin aracılığıyla bir kez daha teşekkür etmek isterim.

Kastamonu Entegre Hakkında

1937 yılında temelleri atılan Hayat Holding çatısı altında 1969 yılında kurulan Kastamonu Entegre, ilk tesisi olan Yonga Levha Fabrikası ile 1971 yılında Kastamonu'da üretime başladı. 2016 yılı itibariyle yıllık 2.4 milyon m³ MDF, 2.6 milyon m³ yonga levha, 70 milyon m² laminat parke, 19.5 milyon adet kapı paneli ile toplamda 5,8 milyon m³ ahşap levha üretim kapasitesine sahiptir. 2016 yılında 400 milyon euro yurtdışı faaliyetlerinden kaynaklı olmak üzere 1 milyar euro konsolide ciro gerçekleştiren Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi, Türkiye'de sektör liderliğinin yanı sıra Avrupa'da 4'üncü sırada, dünyada ise 7'inci sırada yer almaktadır. Kastamonu Entegre'nin yurt içinde Gebze, Kastamonu, Balıkesir, Samsun, Tarsus ve Adana'da, yurt dışında ise; Romanya, Bulgaristan, Rusya, İtalya ve Bosna Hersek'te olmak üzere 18 ayrı üretim tesisi bulunmaktadır. Toplam 96 ülkeye ihracat gerçekleştiren Kastamonu Entegre, 5 bin 700 kişiye istihdam sağlamaktadır. Kastamonu Entegre, ISO 9001 Kalite, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 50001 Enerji Yönetimi, FSC (Sürdürülebilir Orman Yönetimi) kalite sistemleri ile Medepan markalı MDF ürünleri için TSE E0 Belgesi ve dünyanın önemli sertifikalandırma kuruluşlarından WKI tarafından verilen CARB Phase2 (California Air Resources Board) ile TURQUALITY® Belgesi'ne sahiptir. Kastamonu Entegre, TSE ve Avrupa Normları'na (EN) uygun üretim yapmaktadır.  
CANLI DESTEK