‘Yeşil Dönüşümün Finansmanı Toplantısı'nın İkincisini TİM'de Gerçekleştirdik

25 Kasım 2022

Meclisimiz tarafından ikincisi düzenlenen 'Yeşil Dönüşümün Finansmanı Toplantısı' kamu, özel sektör ve uluslararası kurumların temsilcilerini bir araya getirdi.

İhracatçılarımızın yeşil finansman olanaklarından azami ölçüde faydalanmaları amacı doğrultusunda ilkini ocak ayında düzenlediğimiz 'Yeşil Dönüşümün Finansmanı Toplantısı'nın ikincisini TİM İstanbul Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu'nda gerçekleştirdik.  Başkanımız Mustafa Gültepe'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih Kacır, ilgili bakanlık ve kamu kurumlarımız, uluslararası kurumların Türkiye temsilcilikleri, bankalar ve finans kuruluşları ile sektör temsilcilerimiz katıldı.

“Fırsatları ve riskleri barındıran kritik bir dönüşüm sürecine girmiş bulunuyoruz”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkanımız Mustafa Gültepe, yeşil dönüşümün dünya için bir zorunluluk, insanlığın geleceği açısından da büyük bir sorumluluk olduğunu dile getirdi. Son yıllarda bu konuda önemli adımlar atıldığını belirten Gültepe, “Paris İklim Anlaşması tüm dünya için önemli bir referans oldu. Avrupa Birliği, 'Yeşil Mutabakat' ile 2050'de karbon sıfır hedefine odaklandı. ABD ve Çin gibi küresel güçler kendi stratejilerini geliştirdiler. Ülkemiz 2053 için karbon sıfır hedefini belirledi. Özetle yeni bir yolun başındayız. İçinde fırsatları ve riskleri barındıran kritik bir dönüşüm sürecine girmiş bulunuyoruz” dedi.

“Bazı öncelikli sektörler için zaman hızla daralıyor”

Bu süreçte özellikle 'Yeşil Mutabakat'a uyumun kendileri açısından büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Gültepe, yüzde 42'si AB ülkeleri olmak üzere toplam ihracatlarının yüzde 55'ini Avrupa'ya yaptıklarını, bu büyük pazardaki güçlerini korumak ve artırmaları için hızla hareket etmelerinin gerektiğini altını çizdi. Özellikle bazı öncelikli sektörler için zamanın hızla daraldığını hatırlatan Gültepe, şöyle devam etti:

“Çimento, elektrik, alüminyum, demir, çelik ve gübre gibi 5 öncelikli sektörün ithalatına 2026'dan itibaren sınırda karbon vergisi yükümlülüğü getirilecek. Sonraki yıllarda diğer sektörler için de aynı uygulama başlayacak. Süreci fırsata çevirmek bizim elimizde. TİM olarak bu bilinçle çalışmalarımızı yürütüyoruz. 'Dünyayı tüketmeden dünya için üretmek' mottosuyla Sürdürülebilirlik Eylem Planımızı bir buçuk yıl önce kamuoyu ile paylaştık. TİM Sürdürülebilirlik Bilim Komitemizi oluşturduk. İhracatçı Birliklerimizle IPA kapsamında projeler geliştiriyoruz. Ticaret Bakanlığımızın 'Yeşil Mutabakat' ile ilgili oluşturduğu 20 ihtisas çalışma grubunun 19'unda yer alıyor, aktif destek veriyoruz. 12'inci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında özel ihtisas komisyonu çalışma gruplarına katkı sağlıyoruz. Dijital Mentorluk ve Eğitim Programlarımızla ihracatçılarımıza değer katıyoruz. Ölçümleme çalışmalarımızı yaygınlaştırıyoruz.”

“Katılımcı bankalarla yeşil dönüşümün finansmanı için ortak bir protokol imzalamak istiyoruz”

Dönüşümün zorlu ve maliyetli bir süreç olduğunu ifade eden Gültepe, ekonomiyi karbonsuzlaştırmanın en önemli boyutlarından birinin 'Yeşil Finansman'ın oluşturduğunu söyledi. OECD'nin tahminlerine göre sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılabilmesi için yılda 6,3 trilyon dolar yatırım yapılmasının gerektiğini aktaran Gültepe, “Avrupa Birliği sadece reel sektörün sürdürülebilirlik yatırımları için 10 yılda 1 trilyon Euro destek vermeyi planlıyor. Biz de IPA fonları ve diğer projeler vasıtası ile AB kaynaklardan maksimum düzeyde yararlanmalıyız. Yeşil İklim Fonu'ndan ülkemiz için sağlanan 3,2 milyar dolarlık kaynak hepimiz için moral oldu. Elbette dönüşümü tamamlamamız için kaynakları çoğaltmak ve zenginleştirmek durumundayız. Bankalarımızın da bu alanda finansman desteklerini çeşitlendirmelerini çok önemsiyoruz. Katılımcı bankalarla yeşil dönüşümün finansmanı için ortak bir protokol imzalamak istiyoruz” diye konuştu.

Katılımcılar “Yeşil Finansman Destekleri” konusunda bilgilendirildi

Açılış konuşmalarından sonra bakanlık temsilcileri tarafından yeşil finansman destekleri hakkında bilgi sunumları yapıldı. Sunumlarının ardından bürokratlarımız, katılımcılardan gelen soruları yanıtladılar. Daha sonra ise ulusal ve uluslararası kurum temsilcileri yeşil dönüşüm konusundaki çalışmaları ile ilgili bilgi paylaşımında bulundular. Toplantı, sektör başkanlarımızın ve birlik temsilcilerimizin değerlendirmeleri ile sona erdi.

 

CANLI DESTEK