Hedefe adım adım

Biz bir iddiayla yola çıktık: Dış ticaret fazlası veren Türkiye!

Bunu söylerken elbette yeni bir petrol, doğalgaz veya altın madeni bulmayı kast etmedik. İhracatta iyi bir noktada olsak da bugüne kadar yaptıklarımızın eksiklerini kapatıp, üretimde de gerekli tedbirleri alarak ara malı ithalatına bağımlılığımızı azaltabileceğimizi ve böylece hedefimize ulaşabileceğimizi ifade ettik.

Nitekim geçen sene üzerimize kur cephesinden yöneltilen ekonomik saldırılara ve dünya genelini etkileyen ticaret savaşları ile yükselen korumacı politikalara rağmen, 2018 yılını Türkiye tarihinin en yüksek ihracat değeri olan 168 milyar dolar gibi bir rekorla kapattık. 2018 yılı Ekim ve Kasım aylarında dış ticaret fazlası verdik. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılına göre 8,2 puan artışla yüzde 75'in üzerine çıktı.

Ancak hedefimize ulaşmak için kat etmemiz gereken ciddi bir yol olduğu açık. Biz TİM olarak, ekonomi yönetimimiz ve Ticaret Bakanlığımızla aynı stratejik anlayışla hareket ediyoruz. Her yıl yeni ihracat rekorları ilan edeceğiz. 2019 hedefimiz şimdiden bellidir: Yüzde 8 üstünde bir artışla 182 milyar dolar!  İlk işimiz, katma değerimizi artırarak, üretimdeki esnek ve yüksek kapasitemizi daha kazançlı hale getirmek zorundayız.

2019 için vizyonumuzu, “İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilik Yılı” olarak belirledik. Bunun için ihracat hacmimizde sürdürülebilir bir ivme yakalamaya odaklanmamız gerekli. TİM olarak, ülkemizin ihracat potansiyelini anlamak ve daha iyi değerlendirebilmek adına, kapsamlı ve yılın bütününe ışık tutacak nitelikteki “İhracat 2019 Raporu”nu ekonomi dünyasının bilgisine sunduk. Geçtiğimiz ay TİM Genel Sekreterliği'ne atanan kıymetli hocamız Prof. Dr. Kerem Alkin'in yönetiminde hazırlanan ve çok değerli profesörlerimizin katkılarıyla şekillenen rapor, ilk kez bu kapsamda yayınlanmış bir çalışma oldu.

İhracat Raporu analizini her yıl tekrarlayacağız. Böylece, ticaretimizi etkilemesi beklenen ekonomik, siyasi ve diplomatik olayların; ticarete ilişkin fırsat ve risklerin incelendiği bir çalışmayı, her sene kamuoyuna sunacağız.

İhracat 2019 Raporu'nu sıradan bir rakam karşılaştırması olarak algılamayın. Dünya Bankası'nın benimsediği “Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük” (Revealed Comparative Advantage-RCA) yönteminden yola çıkılarak, Türkiye ihracatını daha ileriye taşıyabilecek ürünlere yönelik, kapsamlı bir akademik analizle kaleme alındı. Rapor bize, RCA modeliyle küresel ticarette en çok ticareti yapılan 200 ürünün 47'sinde Türkiye'nin değerinin 1 ve üzerine çıktığını aktarıyor. Bu iddialı olduğumuz ürünlerde, halen ABD, Avustralya, Kanada, Suudi Arabistan ve Güney Kore gibi önemli pazarlara açılamadığımız görülüyor.

Amacımız, 2019 yılının getireceği fırsat ve riskleri ihracatçılarımıza aktarmak, öne çıkan ihracat ürünlerimizdeki potansiyeli ortaya koymak ve küresel rekabet becerimizi nasıl artırabiliriz sorularını cevaplamaktı.

İhracat 2019 Raporu ile birlikte hedeflerimize yönelik olarak, yeni bir vizyon ve yol haritası da oluşturmuş durumdayız. Yeni vizyonumuzun ana temasını “5G” ile özetliyoruz. Bunlar; Güçlü Türkiye, Güçlü Ekonomi, Güçlü İhracat, Güçlü İnsan Kaynağı ve Güçlü Altyapı-İhracat Ekosistemi başlıkları altında toplanıyor. Yol haritamız bu tür raporlarla şekillenirken, 5G vizyonumuzu hayata geçirecek çalışmalara da imza atmaya devam edeceğiz.

Mal miktarı ihracatında kayıp yaşamadan, daha nitelikli ihracata ve yenilikçi ürünlere yönelmemiz mutlak şarttır. Bir yandan yeni pazarlar ve buralara sunabileceğimiz yeni ürünler üzerine çalışmaya devam ederken, diğer yandan Avrupa gibi mevcut pazarlarımızdaki potansiyelimizi artırmalıyız.

Hizmet ihracatı, transit ticaret ve mikro ihracatın kayıt altına alınması, ajandamızın üst sıralarında yazıyor. KOBİ'lerin ihracata teşviki ve böylece ihracat yapan firma sayısındaki artışının sürdürülmesi bizim için çok mühim. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'ın da sıklıkla dile getirdiği, ihracatta dijitalleşme, blok zincir teknolojisinin dış ticarete uyarlanması ve e-ticaretin geliştirilmesi gibi konular da bu yıl gündemimizden hiç düşmeyecek.

Tasarım, inovasyon, Ar-Ge ve markalaşma; stratejimiz budur. Dış ticaret fazlası veren Türkiye'ye hep beraber erişeceğiz.

 

CANLI DESTEK