Yeni hedef: 100 bin ihracatçı, 200 milyar dolar ihracat

Vizyonumuz, artık sadece ihracat rakamlarında sıçramaya değil, ihracat hacmimizde sürdürülebilir bir ivme yakalamaya dönüktür. Stratejimiz, Ar-Ge, inovasyon ve tasarıma odaklanmaktan geçiyor ve bunu tüm kamuoyuna aktarmayı bir misyon olarak üstleniyoruz.

Herkesin yakından takip ettiği üzere, küresel piyasalar bir süredir çalkantı içerisinde. Gelinen noktayı şöyle tarif etmek mümkün: Eski matematiği bozulmuş ve yerine yeni düzenini henüz bulamamış, dengesiz ve mecrasını arayan bir dünyada yaşıyoruz. Komünist parti yönetimindeki Çin küreselleşmeyi savunurken, serbest piyasanın öncüsü ABD korumacılık kalkanıyla ticaret savaşları açabiliyor. Avrupa'nın en güçlü ülkelerinden İngiltere, AB'den ayrılabiliyor; Rusya askeri ve ekonomik gücüyle tekrar uluslararası arenada oyun kurucu pozisyonuna yerleşiyor. Geçmişin sömürge ülkesi Hindistan, bugün dünyanın üçüncü en büyük ekonomisi olarak boy gösteriyor.

Bu karışıklık içerisinde Türkiye, çok önemli bir konumda bulunuyor. Çünkü biz, hem batı hem de doğu uygarlığının vazgeçilmez bir parçasıyız. Genç nüfusumuz, çalışkan insanımız, gelişen altyapımız, istikrarlı yönetimimiz, yeni dünya düzeninin arandığı bu zamanlarda elimizi güçlendiren kozlarımızdır. 2018 yılında iç pazarda bazı olumsuzlukların yaşandığı bir sır değil. Uluslararası konjonktürün etkisiyle döviz kurlarında yaşanan sıçrama, enflasyondaki artış, yükselen faizler, piyasanın ateşini bir miktar yükseltti. Fakat hükümetimizin ortaya koyduğu “Yeni Ekonomi Programı” doğrultusunda dengelenme sürecinin de başladığını görüyoruz.  Enflasyonla topyekun mücadele, istihdam seferberliği, Ar-Ge yatırım teşvikleri gibi uygulamalar, desteklediğimiz başarılı politikalar oldu. Bu dönemde tüm Türkiye tek yürek olarak çalışmalı ve sıkıntıları bütünüyle aşmalıyız.

Diğer yandan, dünyaya açılan penceremiz olan ihracatçılar, çalışmaktan hiç ödün vermeden ülkemizin büyümesinde lokomotif gücü oluşturdu. Bu yıl TİM yönetiminde göreve gelirken, “Hedef, dış ticaret fazlası veren Türkiye olacak” diye söz vermiştik. 2018 rekorlar yılı olacak dedik ve bunu başardık. 170 milyar dolarla ihracatımız rekor kırarken, hedefimiz yolunda çok büyük bir adım attık. Cari açığın finansmanında ihracat tarihsel bir görev aldı. Büyümenin yarısı da ihracatla sağlandı.

Bu başarının altında, bugün sayısı 72 bini aşan ihracatçı firmanın imzası var. Son altı ayda ihracat ailesine aylık ortalama bin yeni firma katıldı. 2019 yılında hedeflerimizi daha da yükseltiyoruz. İhracatçı firma sayısını 100 bine ulaştıracak, yıl sonunda 200 milyar dolar ihracata erişeceğiz. Bütün sektörlerimiz daha fazla performansla çalışacak. İhracatın merkez üssü olan TİM de, başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere, ekonomiyle ilgili tüm Bakanlıklarımızın desteğini alarak, hedeflerimize ulaşma yolunda ihracatçının yolunu açacak çalışmaları hayata geçirecek.

Geleneksel pazarımız Avrupa'da derinliğimizi artıracağız. Katma değeri yüksek ürünlere yoğunlaşarak, Avrupa'daki pazar payımızı yükselteceğiz. Türk Ticaret Merkezleri'nin (TTM) sayısını ve etkinliğini genişleteceğiz. Bugün ABD'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne, İngiltere'den Kenya'ya birçok noktada faaliyette olan TTM'ler, firmalarımızla eşgüdümlü çalışmalara imza atacak. Türkiye Tanıtım Grubu da, sektörel tanıtım faaliyetlerine yönelerek, gıdadan tekstile, otomotivden madenciliğe tüm sektörlerimizin uluslararası imajını güçlendirmek adına çalışacak. İthal girdisi yüksek olan ürünlerde yerli ve milli üretime olan desteğin arttırılması konusunda çalışmalara da yoğunlaşacağız.

Aralık ayında, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirdiğimiz “Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı” ödül töreniyle, kayıtlara sistematik olarak yansımayan hizmet ihracatımızın ülkemize olan katkısına dikkat çekmiştik. Bankacılık, müteahhitlik, eğitim, sağlık, lojistik ve turizm gibi Türkiye'ye yüksek katma değer sağlayan hizmet ihracatının daha da geliştirilmesi gayretlerimizi artıracağız.

Bütün bu çalışmalar, 2019'u “İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilik Yılı” olarak tamamlamak içindir. Vizyonumuz, artık sadece ihracat rakamlarında sıçramaya değil, ihracat hacmimizde sürdürülebilir bir ivme yakalamaya dönüktür. Stratejimiz, Ar-Ge, inovasyon ve tasarıma odaklanmaktan geçiyor ve bunu tüm kamuoyuna aktarmayı da misyon olarak üstleniyoruz.

İhracat ailesini çatısı altında toplayan TİM olarak, verdiğimiz sözleri hayata geçirmek adına var gücümüzle çalışacağız. İhracat, Türkiye'nin refahı için tek çıkış kapısıdır. Yeni yıl bizler için, ihracatımızda sürdürülebilirliği ve yenilikçiliği tüm sektörlere yaydığımız bir yıl olacak. Bu vesileyle 2019'un ülkemize ve dünyaya barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyor; ihracatçılarımızın başarılarının daim olmasını diliyorum.

 

CANLI DESTEK