Cari açığı hizmet ihracatı ile yenebiliriz

Uluslararası piyasalarda Türkiye ve Türk lirası üzerinde olan baskıyı hepimiz takip ediyoruz. Ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor. Uluslararası piyasalarda volatilitesi çok yüksek ve büyük marjlar ile dalgalanan bir Türk lirası, bizim ticaretimiz açısından da tehdit oluşturuyor. Bu tehdidin farkında olan ekonomi kurumlarımız ve hükümetimiz, 13 Ağustos tarihinde,  Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Merkez Bankamız başta olmak üzere bu saldırılara karşı yerinde politikalar üreterek sağlam önlemler aldılar. Aniden yükselen döviz kurunun önüne geçilerek piyasanın olumlu tepkiler vermeye başladığını da akabinde gözlemledik.

Bizler de TİM yönetimi olarak, elimizdeki imkânların tamamını ihracatçılarımızın bu süreçten en az darbe ile çıkmaları için seferber ettik. TİM olarak bizlerin ve 61 ihracatçı birliğimizin elindeki yedek akçelerden oluşan atıl fonların ihracatçılarımızın zarar görmemesi için Eximbank'a kullandırılması konusunda hazırlığımızı yaptık ve Ticaret Bakanlığımızın himayesinde ilgili protokole imza attık.

TİM Başkanlığına seçildiğim günden bu güne kadar her fırsatta dile getirdiğim şeyi tekrar belirtmek istiyorum. Formül basit, harcadığımızdan daha fazla kazanmamız gerek. Gerek döviz şokları, gerekse cari açık konusunda yaşadığımız problemlerin tamamını aşmamızın bir tek yolu var. O da mal ve hizmet ihracatını arttırmak. Bu sene özellikle hizmet sektörlerimiz içerisindeki ihracat potansiyeline eğildik. Bu konuda çalışmalar yaptık. Nisan ayı içerisinde Hizmet İhracatçıları Birliği'ni faaliyete geçirdik. İhracatta hem sektörel çeşitlendirme hem de yeni pazarlar konusunda adımlarımızı hızlandırarak ihracatta çeşitliliği arttırmaya çalışıyoruz.

Hizmet İhracatçıları Birliği, Türkiye'nin en önemli döviz gelir kalemleri olan turizm, taşımacılık, eğitim, sağlık gibi çeşitli sektörlerin tek bir çatı altında toplayarak, bu sektörlerde gerçekleştirdiğimiz ihracatın geliştirilmesi üzerine çalışıyor. Özellikle cari açığın kapatılmasında hizmet ihracatı en az mal ihracatı kadar önemli bir konuma sahip. Nitekim Haziran 2018 ödemeler dengesi verilerine bakacak olursak, Ocak ayından bu güne hizmetler dengesinin toplam 8,1 milyar dolar fazla verdiğini görüyoruz. TÜİK'in açıkladığı Haziran ayı dış ticaret verilerine göre de dış ticaret açığımızda %9,1'lik bir azalma söz konusu. Turizm verilerimizde %30'luk bir artış var. Bu artışın devamı da gelecektir. Temmuz ayında açıklanan yeni kabinemizde de özellikle hizmet ihracatçılarının devleri arasında yer alan ve önemli başarılara imza atan Bakanlarımızın yer almasının, hizmet ihracatındaki potansiyelimizin ortaya çıkartılmasında çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. 2023 yılı için koymuş olduğumuz 150 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefimize ulaşmamız için Bakanlarımızın da tüm hizmet ihracatçılarına liderlik edeceğine gönülden inanıyorum.ABD ve Çin arasında başlayan ticaret savaşları, beraberinde tüm ülkelerin gümrük duvarları konusunda korumacı politikalar izlemeye başladığı bir ortamı getirdi. Türk ihracatçıları olarak şu anki korumacı politikalar izlenen uluslararası ticaret atmosferi içerisinde dahi, Temmuz ayında bir önceli yılın aynı ayına göre %11,8'lik bir ihracat artışı yakalayarak 14 milyar 106 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Hatta bu rakam bu güne kadar en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz Temmuz ayı olarak kayıtlara geçti. Bahsettiğim gibi bugünkü korumacı politikalar yürütülen atmosferde ihracatçılarımız 233 bayrağımızı dalgalandırmayı başardı. Otomotiv sektörümüz Temmuz ayı içerisinde 2,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek yine lokomotifimiz oldu. Yıl boyunca bu güçlü performansı devam ettirerek “Rekorlar Yılı” ilan ettiğimiz 2018'i 170 milyar doların üzerinde bir ihracatla tamamlayacağız. Bunların yanında, Bakanlığımızın yapısında olan değişim ihracatçılar olarak bizleri de son derece memnun etti. Özellikle ticaret ile ilgili birimlerin tek bir yapı altında toplanması, ihracatçıların sorunlarının daha kolay ve daha sade bir sistematik içerisinde çözülmesinin önünü açacaktır. Dolayısı ile yeni dönemde biz de TİM olarak Ticaret Bakanlığımız ile çok daha iç içe çalışarak hızlı karar alıp daha verimli işler yapacağımız inancındayım.

CANLI DESTEK