Sanayi ve ihracat 2018 yılına kuvvetli başladı

Ocak ayına ilişkin açıklanan veriler sanayi ve ihracatın 2018 yılına kuvvetli başladığını göstermektedir. Sanayi ve ihracat artışına dayalı bir ekonomik büyüme daha dengeli ve sağlıklıdır. Bu çerçevede 2018 bunun en kuvvetli yaşandığı yıllardan biri olmaya aday gözükmektedir.

Sanayi için öncü gösterge olan Türkiye sanayi PMI verisi Ocak ayında 82 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Eşik değer olarak 50,0 üzerinde ölçülen tüm verilerin sanayide iyileşmeye işaret ettiği PMI anket sonuçlarına göre 2017 yılı Aralık ayında 54,9 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, ocak ayında 55,7'ye yükselmiştir. Böylece sanayide Mart 2011 tarihinden bu yana gözlenen en yüksek düzeyde iyileşme yaşanmıştır. PMI verisinde 2018 yılının başında kaydedilen yükseliş, kuvvetli gerçekleşen ve önceki aya göre hızlanan üretim büyümesinden kaynaklanmaktadır.

İç ve dış talepteki hızlı genişleme sanayideki üretim artışını desteklemektedir. İmalat sanayi üretimi Şubat 2011'den beri gözlenen en yüksek artışı kaydetmiştir. Hem iç piyasalardan hem de küresel piyasalardan gelen talep artışının etkisiyle firmalar Ocak ayında üretimlerini artırmaya devam etmiştir. Ayrıca alınan yeni siparişler hacmi de son 83 ayın en yüksek düzeyine yükselmiştir. Alınan siparişleri karşılamak için firmalar satın alma faaliyetlerini Ocak ayında da yükselmiştir. İmalat sanayinde tedarik ve satın almalar son 7 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmiştir. Sanayi ürünlerine yönelik iç ve dış talebin yeni yılda da oldukça kuvvetlendiği görülmektedir. Yine küresel iyileşme ve başta AB ülkeleri olmak üzere ihracat pazarlarımızdaki toparlanmayla birlikte artan dış talep te sanayi üretimini desteklemektedir.

Diğer yandan imalat sanayinde ürün fiyatları artışı Ocak ayında son 12 ayın en yüksek düzeyine çıkmıştır. Firmaların maliyet yükleri döviz piyasasındaki olumsuz gelişmelerin ve yükselen hammadde fiyatlarının etkisiyle Ocak ayında da hızlı bir şekilde yükselmiştir. Firmalar, maliyet baskılarındaki bu artışa nihai ürün fiyatlarını yükselterek karşılık vermiştir. İmalat sanayinde nihai ürün fiyatları enflasyonu son 12 ayın en yüksek düzeyine yükselmiştir.

Sanayide talep ve üretim artışları ile birlikte üretim kapasiteleri giderek aşılmaktadır ve yeni kapasitelere ihtiyaç oluşmaktadır. Sanayideki hızlanan büyüme ile birlikte sanayi üretiminde ulaşılan seviyelerle kapasiteler aşılmaya başlanmıştır. Bu nedenle sanayi sektöründe uzun süredir durağan kalan kapasite artırıcı ve yeni yatırımların başlaması da beklenmelidir.

Küresel ekonomide iyileşme ve başta AB olmak üzere ihracat pazarlarımızda yaşanan büyüme ile birlikte ihracat da 2018 yılına iyi bir başlangıç yapmıştır. Ocak ayı ihracatı yüzde 16,3 artmıştır. Böylece son 12 aylık ihracat 158 milyar dolara ulaşmıştır.

Ocak ayında 2017 yılının genelinden farklı olarak tüm sektörlerin ihracatında önemli artışlar gerçeklemiştir. Bu da pazarlardaki iyileşmenin giderek kalıcı hale geldiğini göstermektedir.

Sanayi ve ihracatta yıla iyi başlangıca ilave olarak yatırımlar ve istihdam için yeni destekler de açıklanmaya ve verilmeye devam etmektedir. Bu desteklerin de katkısı dikkate alındığında 2018 yılında ihracata, sanayiye ve yatırımlara dayalı yine hızlı bir büyümeye ulaşılabilecektir. 

CANLI DESTEK