Dünya ticareti büyümeye başladı

2015 yılından sonra 2016 yılında da dünya mal ticareti yüzde 3,2 küçülerek 15,96 trilyon dolara gerilemişti. 2017 yılında ise miktar olarak yüzde 3,6 ve değer olarak ise yüzde 8 büyümektedir.  Böylece dünya mal ticareti 2017 yılında 17,25 milyar dolar olarak gerçekleşmektedir.   

Ticaretteki bu gelişmenin arkasında dünya ekonomisinde yaşanan dengeli büyüme bulunmaktadır. Dünya ekonomisinde büyüme 5 özellik göstermektedir. Tüm bölgeler ve tüm ülkeler büyümektedir, tüm sektörlerde büyüme yaşanmaktadır. Büyümeler potansiyellere yakındır ve balon riski yoktur. Büyüme istihdam yaratmaktadır ve en önemlisi büyüme sanayi üretimine dayalı gerçekleşmektedir.

Dünya genelinde uyumlu şekilde tüm ülkelerde sanayi üretimleri, sanayi malı talebi ve sanayi malı fiyatları artış göstermektedir. Özellikle ABD ve AB'de sanayi PMI verileri 60 seviyesini aşarak küresel kriz öncesi seviyeleri de geçmiş bulunmaktadır. Japonya'da sanayi PMI verisi 54,2 ile son 10 yılın zirvesine ulaşmıştır. Çin sanayi PMI verisi de 50 üzerinde kalarak dönüşüm içinde büyümesini sürdürmektedir. Sanayi üretimindeki artış sanayi ara malı ve girdi talebini de genişletmektedir. Talep artışı üç sene sonra sanayi fiyatlarında yeniden artışın başlamasına da neden olmuştur.

2015 ve 2016 yıllarında hemen tüm ülkelerinde ihracat gerilemişti. 2017 yılında ise bu kez hemen tüm ülkelerde ihracat artışı yaşanmıştır. En büyük ihracatçı Çin'de ihracat 2016 yılında yüzde 7,8 küçülürken 2017 yılında bu kez yüzde 10'u aşan büyüme gerçekleşmektedir. ABD ihracatı 2016 yılında yüzde 3,4 küçülmüşken 2017 yılında yüzde 6,5 artmaktadır. Almanya'nın ihracatı 2016 yılında yüzde 0,8 büyümüşken 2017 yılında yüzde 9 artmaktadır. Japonya ihracatını 2016 yılında yüzde 3,2 artırmışken 2017 yılında artış hızı yüzde 8'e yaklaşmıştır. Güney Kore'nin ihracatı ise 2016 yılında yüzde 6,1 düşmüşken 2017 yılında yüzde 17,5 yükselme göstermektedir. İhracatta en yüksek sıçramayı ise yüzde 32 ile Vietnam göstermektedir.

2015 ve 2016 yıllarında dünya ticaretinde dolar cinsinden ölçülen küçülmede para birimleri arasındaki dalgalanmanın da etkisi olmuştu. Euro, Sterlin ve Yen 2015 ve 2016'da dolar karşısında değer kaybetmiş ve kendi para cinsinden yaptıkları ihracatın dolar karşılığı azalmıştı. 2017 yılında ise önemli para birimleri arasında dalgalanmanın önemli ölçüde azaldığı görülmektedir. Böylece paritelerdeki dalgalanmaların ticaret üzerindeki sınırlayıcı etkisi 2017 yılında en aza inmiştir.  

Dünya ticaretinde yeniden büyümeye yol açan tüm koşullar benzer şekilde 2018 yılında da devam edecektir. Bu çerçevede Dünya mal ticaretinin 2018 yılında miktar olarak yine yüzde 3,6 ve değer olarak da yüzde 7-8 arasında büyümesi beklenmektedir. Dünya mal ticareti 18,3-18,4 trilyon dolara ulaşacaktır. 2018 yılında ihracat için ABD ve AB hızlı büyüyen pazarlar olacaktır. Başta Rusya olmak üzere yakın ve komşu ülkelerimizde de ekonomik iyileşme ithalat artışını hızlandıracaktır. 2018 yılında ihracat en ümit vaat eden iktisadi faaliyet gibi görünmektedir. 

CANLI DESTEK