Hedef: Dış ticaret fazlası veren Türkiye

30 Haziran'da iş başına gelen TİM'deki yeni yönetimin hedeflerini, 5G ile özetliyoruz. Güçlü altyapı, Güçlü insan kaynağı, Güçlü ihracat, Güçlü ekonomi ve Güçlü Türkiye!

İhracat ailesi olarak, tüm zorluklara rağmen oldukça başarılı geçen bir yılı geride bırakmak üzereyiz. Ekonomimiz üzerinde dış kaynaklı oyunların oynandığı, uluslararası ticarette korumacılık eğilimlerinin arttığı böyle bir dönemde yönetime gelmenin sorumluluğu, TİM Başkanı olarak beni ve kıymetli yönetim kurulu üyelerimizi çok daha fazla çalışmaya sevk ediyor.

Yeni Ekonomi Programında da defalarca vurgu yapıldığı gibi, ülkemizin büyüme, cari açığın azaltılması ve işsizliğin düşürülmesi gibi birçok makroekonomik hedefinin ağırlık merkezinde ihracat yer alıyor. Türkiye'de değişimin, gelişimin temel unsurlarından biri olarak görülen ihracat, artık ülkemizin milli meselelerinden biri.

İşte bu misyonla göreve gelen yeni TİM Yönetimi olarak, ihracat kavramının tüm ülke sathına yayılması adına çalışmalarımızı sürdürüyor, ihracat bayrağını devralarak yarattığımız değişim nosyonuyla, camiamıza dinamizm kazandırmayı hedefliyoruz. Bu amaçla ilk etapta ihracatçılarımızın konjonktürel sorunlarına eğildik.

Para birimimize yapılan spekülatif baskıyı bertaraf etmek ve ihracatçımıza yeni finansman kanalları yaratmak için, TİM fonlarını Eximbank'a kullandırma kararı aldık. Yerel bankalarımız ile masaya oturduk ve ihracatçılarımıza finansman kolaylığı sağlanması yönünde diyaloğumuzu geliştirdik. TL ile ticareti teşvik etmek amacıyla çalıştaylar düzenleyerek, elde ettiğimiz sonuçları Bakanlıklarımız nezdinde gündeme getirdik.

TİM'in tarihinde ilk kez Kadın Konseyi oluşturarak, kadın ihracatçı ve girişimci sayısının artırılmasını hedefledik. TİM İhracat Endeksi'ni kurarak, ihracatçımıza yatırım noktasında yeni alternatifler yarattık. Türkiye Tanıtım Grubu'na daha fazla işlerlik kazandırarak, ülke markamızın yaratılmasına, sektör ve ürünlerimizin dünya çapında bilinirliğinin artırılmasına odaklandık.

Ticaret diplomasinde çıtayı yükselterek, ABD'den Kırgızistan'a, Güney Afrika'dan İngiltere'ye dünyanın dört bir coğrafyasında ülkemizi ve sektörlerimizi tanıttık. 49'u büyükelçi olmak üzere 76 ülkeden 106 diplomatik temsilciyi Kapadokya'da buluşturarak, Türkiye ekonomisini, ihracatını, TİM'i ve Birliklerimizi anlattık. Kasım ayı içerisinde de, Fransa, Çin, Rusya ve Senegal'e giderek, dünyanın farklı 4 kıtasında, ihracatçımızı, ülkemizi tanıtmak için ter dökeceğiz.

Geçtiğimiz hafta, Sayın Cumhurbaşkanımız, yönetim kurulumuzu Çankaya Köşkü'nde kabul etti.  İhracatçının yükünün oldukça ağır olduğu böyle bir dönemde gerçekleştirilen bu görüşme, bizler için büyük önem taşıyordu. Sorunlarımızın çözümü ve gerçekleştirmek istediğimiz projeler için Sayın Cumhurbaşkanımızdan büyük bir destek aldık. İnanıyorum ki kendilerinden aldığımız destekle,  önümüzdeki dönemde çok daha büyük bir ihracat sıçraması yapabilmek için gerekli altyapıyı oluşturacağız.

Değişim parolasıyla çıktığımız yolda ilkini düzenlediğimiz Delegeler Çalıştayı'nı da, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay ve Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'ın himayelerinde 20 Ekim'de başarıyla tamamladık.

Türkiye'nin dört bir yanından 440 delegemizin katıldığı çalıştayda, Hükümetimize, ihracatımızda yaşanan genel sorunları, sektör bazında talep ve beklentilerimizi birinci ağızdan iletme fırsatı bulduk. Böylece tüm ihracatçılarımızın ülkemizin 2023 vizyon hedefleri etrafında kenetlendiğini bir kez daha göstermiş olduk. Peki, ihracat ailesi olarak, el ele, gönül gönüle belirlediğimiz bu hedefler en genel hatlarıyla neler?

Nitelikli büyümenin ve cari açığı azaltmanın en sağlıklı yolunun katma değerli ihracat olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Bu kapsamda, ihracatçılar olarak, Yeni Ekonomi Programı (YEP)'nda gündeme getirilen, yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek sektörlere öncelik verecek, ihracatımızı, Ar-Ge, İnovasyon, Tasarım ve Markalaşma temeline oturtarak, girişimciliğe yoğunlaşacağız.

Sektörlerimizin tek bir pazara bağlı kalmaması için pazar çeşitlendirmesi çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Verilere baktığımızda, 71 bin ihracatçımızın 31 bininin sadece 1 ülkeye, 11 bininin sadece 2 ülkeye, 6 bininin ise sadece 3 ülkeye ihracat yaptığını görüyoruz. Biz bu tabloyu ihracatçılarımızla birlikte değiştireceğiz.

İhracatın tüm ülkeye yayılması ve Anadolu illerimizi ihracata teşvik etmek için; yeni ihracatçılar yaratacak bir mentörlük çalışması başlatacağız. Bu hedefimiz paralelinde, ihracat yapan firma sayısının düzenli olarak artışını sağlayarak, hem nicelik hem de nitelik bakımından ülkemizde yeni bir ihracat seferberliği başlatacağız.

Ülkemizdeki mevcut transit rejiminde, transit ticaretin ihracat tarafı ihracat rakamlarına eklenmiyor. Transit ticaretin öneminin daha da artacağı düşünüldüğünde, bunu kayıt altına alarak, gerçek ihracat rakamımıza ulaşmayı hedefliyoruz. E-ihracatın kayıt altına alınması da, hassasiyetle üzerinde durduğumuz bir konu.

Hizmet İhracatının, Türkiye için çok büyük bir atılım alanı sağlayabileceğinin tekrar altını çizmekte yarar var. Son 10 yılda, sadece hizmet ihracatımız yüzde 18'in üzerinde artış göstererek 43,7 milyar dolara yükseldi. Ülkemiz, turizm başta olmak üzere, lojistik ve medya gibi hizmet sektörlerinde çok daha büyük bir potansiyel barındırıyor.

Eximbank'ın desteklerinden ötürü minnettar olmakla birlikte, bu desteklerin daha da artırılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu minvalde, tüm delegelerimiz huzurunda Eximbank'ın ihracatçımıza 10 milyar dolar daha kredi desteği sağlaması halinde ihracatımızı 20 milyar dolar daha artırma sözü verdik.

Delegeler Çalıştayımızda, ihracatçılar olarak birtakım sorun ve beklentilerimizi de Sn. Cumhurbaşkanı Yardımcımıza ilettik. KDV alacaklarının ödenmesi, kredilerin yeniden yapılandırılması ve garanti/kefalet yapısının oluşturulması, devlet desteklerinin sadeleştirilmesi ve tek elden koordinasyonun sağlanması, çalışma hayatında istihdamı kolaylaştıran düzenlemelere gidilmesi, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine yönelik düzenlemelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi, tarım ve sanayi sektörlerinde verimliliği artırıcı projeler geliştirilmesi gibi birçok temel sorun ve talebimiz hakkında istişarelerde bulunduk.

Tüm dış ticaret camiasını ilgilendiren bir diğer beklentiyi de çalıştayımız vesilesiyle gündeme getirmiş olduk. İhracatçılar olarak, eski Atatürk Havalimanı'ndan boşalan arazinin uygun bölümlerinin, İstanbulumuz'a yakışır bir fuar merkezi olacak şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz. Böylece ürünlerimizi, sektörlerimizi ve Türkiye Markamızı tüm dünyaya tanıtmak için büyük bir fırsat yakalayacağımıza gönülden inanıyoruz.

Sonuç olarak, 30 Haziran'da iş başına gelen TİM'deki yeni yönetimin hedeflerini, 5G ile özetliyoruz. GÜÇLÜ ALTYAPI, GÜÇLÜ İNSAN KAYNAĞI, GÜÇLÜ İHRACAT, GÜÇLÜ EKONOMİ ve  GÜÇLÜ TÜRKİYE!!!

Nihai hedefimiz bellidir: Hedef dış ticaret fazlası veren Türkiye'dir. Hep birlikte daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya soluksuz devam ederek, 2023 yılında nice başarılara hep birlikte imza atacağız.

CANLI DESTEK