TİM'in ne işi var bu alanlarda?

TİM'in markaya, ülke tanıtımına, inovasyona ve tasarıma gösterdiği ilgiyi gören bazı iş insanlarımızın bu soruyu kendi kendilerine sormalarında hiçbir beis yoktur. Öyle ya, TİM ihracatla ilgili mevzuatla, teşviklerle, ihracatçının bürokrasi ve diğer ülke pazarlarındaki sorunlarıyla ilgilenmelidir. Ne işi vardır inovasyon ile ya da tasarımla?

Bu sorunun yanıtının TİM yöneticileri tarafından defalarca ifade edilmiş olduğuna tanıklık etmiş biri olmama rağmen konuya bir kez daha değinmekte yarar görüyorum. Bir ay sonra, Ekim'in 18'i ile 23'ü arasında, TİM'in yıllardır ortaya koyduğu bir dünya görüşü ve stratejinin gereği bir aksiyon olarak ortaya çıkan Türkiye Tasarım Haftası'nın hak ettiği ilgi, anlayış ve desteği görmesine karınca kararınca bir katkıda bulunmak adına konuya bir kez daha değinmek bizce elzem… Ekonomi Bakanlığı ile TİM'in işbirliğinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Tasarım Haftası'nın verimli sonuçlarına dair somut örnekleriyle belki kısa vade içinde karşılaşmayacağız; ancak, ihracatçımızın dünyayla temas halinde oluşan ufuk çizgisinde, geleceğe dair hedeflerinde, tasarımın markalaşmadaki yeri ve önemi giderek daha da belirginleşecektir. Kızılderililere ait olduğu sanılan bir atasözü vardır. Bilgeliği ve yalınlığıyla dikkatimizi çeken çok sevimli bu deyişin önce olayın naifliğini iyice dile getiren İngilizcesini yazalım: “You can't move the mountains. But you move the Money. And Money moves the mountains”. Türkçesi şöyle: “Dağları yerinden oynatamazsın. Ancak parayı oynatabilirsin. O zaman da para gider dağları yerinden oynatır.”

İnovasyon ve tasarımın ihracatçılarca ele alınması; markaya, Ar-Ge'ye yatırım yapılması gerektiğinin kavranıp desteklenmesi, Türkiye'nin hedeflerine daha hızlı ulaşmasını sağlayacaktır.

Baþkan Mehmet Büyükekþi, Türkiye Tasarım Haftası'nın tanıtım toplantısında 2023 hedeflerinde 10 uluslararası marka yaratılmasının yer aldığını söylüyordu. Son 6 yıl içinde de 250'ye yakın Ar-Ge merkezi açmışız. TİM, ihracatçılarının sesi olarak, hem firmalara hem de gelecek nesillere inovasyon tutkusunun yerleştirilmesinden ve 'tasarım meþalesini ülkemizde yakmak'tan kendisini sorumlu tutuyor. İhracatçımızın 'katma de€erli yüksek ürün geliþtirilmesi' meselesinden başlayarak, uluslararası arenada Türk markalarının yer almasına uzanan hedefleri ile dünyada rekabetçi üstünlük kazanmaya dair çok yakın bir alâka vardır.

Dağları yerinden oynatmak, para ve zaman meselesiyse bu iki kavramın yanı sıra, ihracatçımızın bireysel ve kurumsal entelektüel sermayesinin taşıdığı hayati önemi hatırlama ve hatırlatmak da TİM'in boynunun borcudur.

Güneydoğu'daki terör, Güney sınırlarımızdaki DAEŞ ve PYD'ye karşı verilen mücadele ve ülkemize gözü dönmüş bir şekilde saldıran FETÖ'nün 15 Temmuz sonrasında etkisiz kılınması yolunda atılan ciddi adımlar arasında 2023 hedeflerimizi de aynen koruduğumuzu bilmeyenimiz yok. Bunca zorlu gündemlerle baş etmeye çalışılırken uzun yıllar boyunca güçlü vizyoner, sağlam stratejilerle yönetilen ekonomimizin sağlam payandalara oturtulmuş olması yolumuzu kolaylaştıracaktır.

CANLI DESTEK