Büyük Britanya'nın AB'den ayrılma kararı ve etkileri

Avrupa Birliği, Avrupa'da oluşturduğu birlik sürecinde tarihi bir aşamaya gelmiştir. İlk kez bir üye ülke Birlikten ayrılacaktır. Ve ayrılacak ülke birliğin ikinci büyük ekonomisi olan Büyük Britanya'dır. Avrupa Birliği'ni Büyük Britanya (İngiltere) ile ayrılık müzakere sürecinde zorlu bir siyasi süreç beklemektedir. Bu süreçte İngiltere'ye benzer yeni ayrılık talepleri ve referandum önerileri gelebilecektir. Bu nedenle Avrupa Birliği'nin hızla kendi içinde yeniden yapılanmaya gitmesi de muhtemel ve hatta kaçınılmazdır. Avrupa Birliği 27 üye ile Birliği bir arada tutmaya kararlı görünmektedir. Bu çerçevede daha esnek bir entegrasyon modeli hayata geçirilebilecektir. Çok çemberli ve dış çemberden merkeze geldikçe entegrasyon düzeyinin arttığı bir yapılanma modeline geçilebilecektir. İngiltere ile bundan sonraki ilişki şeklini belirleyecek anlaşma ise üye diğer ülkeleri ayrılık yönünde teşvik edici de olabilecektir. Bu nedenle AB ayrılığın cazibesini azaltmak için İngiltere'ye en az imtiyazı vermek isteyecektir.

İngiltere (Büyük Britanya) için bir diğer önemli konu ise İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın İngiltere'den ayrılarak bağımsızlığını kazanmaları ve yeni AB üyesi ülkeler olmaları olasılığıdır. Bu olasılık İngiltere'nin (Büyük Britanya) siyasi bütünlüğünü önemli ölçüde tehdit etmektedir.

AB üyeliğinden ayrılma sonucunun çıkmasının ardından İngiltere'nin Birlikten ayrılacak olması İngiltere ekonomisini kısa ve orta vadede olumsuz etkileyecektir. İngiltere 2,76 trilyon dolarlık milli geliri ile AB'nin ikinci büyük ekonomisidir. Küresel krizden Euro bölgesine göre daha çabuk çıkmıştır. Ticaret ilişkilerinin yarısı Birlik içinde gerçekleşmektedir. İngiltere'de kısa orta vadede ekonominin yüzde 5-6 arasında küçülmesi beklenmektedir. Sterlin yüzde 13-15 arasında değer kaybetmektedir. İngiltere'nin kredi notu da düşmektedir. Doğrudan sermaye yatırımları ve sermaye hareketleri olumsuz etkilenecektir.  Küresel finans merkezi Londra da olumsuz etkilenecektir. İngiltere'nin dış ticaretinde de yavaşlama ve daralma beklenmelidir. 

İngiltere'nin ayrılık kararı ile birlikte Avrupa Birliği'nin siyasi geleceğine ilişkin ortaya çıkan belirsizlik ekonomik toparlanma ve büyümeyi de olumsuz etkileyecektir. Yılın ikinci yarısında ve 2017 yılında AB ve Euro Bölgesinde daha yavaş bir ekonomik büyüme gerçekleşecektir. İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelerin ekonomik sorunları yeniden artabilecektir. Avrupa Parasal Birliği ve Euro da tartışma konusu olacaktır ve muhtemelen Euro önümüzdeki 2 yıl içinde zayıf kalacaktır.

Avrupa Birliği ekonomisi ve ticaretinin yavaşlayacak olması yüzde 2,5 olan küresel ekonomik büyüme beklentisini de olumsuz etkileyecektir. Dünya ekonomisinde büyüme yavaşlayacaktır. Zaten daralmakta olan dünya mal ticareti de olumsuz etkilenecektir.

İngiltere'nin AB tam üyeliğinden ayrılışı Türkiye'yi doğrudan etkileyecektir. Öncelikle Türkiye AB içinde tam üyeliğini her koşulda destekleyen bir ülkenin siyasi desteğini kaybetmektedir. AB ile İngiltere arasında yapılacak anlaşma Türkiye ile AB için de tam üyelik dışında yeni bir model örneği oluşturabilecektir.

 

 

CANLI DESTEK