İhracat için daha çok destek zamanı

Yaşamış olduğumuz darbe girişimi ve ardından oluşan mevcut koşullar içinde ihracat her zamankinden çok desteğe ihtiyaç duymaktadır. Verilebilecek desteklere ilişkin önerilerimiz aşağıdadır;

Eximbank kredilerinde teminatların azaltılması ile mevcut teminatlar ile daha yüksek kredi limitleri sağlanması ve böylece aynı teminatlar ile daha çok kredi kullanılması sağlanmalıdır. Eximbank kredilerinin kapatma taahhütleri 1-2 ay uzatılmalıdır. Böylece ihracatçılar mal bedelini getirip 1-2 ay kullanarak nakit açısından rahatlatılmalıdır. Buna paralel olarak aynı dönemde Dahilde İşleme Rejimi Kapatmaları için de süreler uzatılmalıdır. 

Eximbank'ın tüm kredi türlerinde yeni kullanımlarda vadeler bir kereliğine 30-60 gün uzatılmalıdır.  Böylece ihracatçılar için nakit akışında bir rahatlama sağlanmış olacaktır. Kredi Garanti Fonu bankalardan kullanılan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmet kredileri için özel bir garanti programı oluşturmalı ve uygulamalıdır. Burada ilave teminat alınmamalı, garanti primi çok düşük uygulanmalıdır.

Bankaların ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler için verdikleri kredilerin risk ağırlığının yılbaşına kadar düşürülmelidir. Böylece Bankalar döviz cinsi kredi kullanımına teşvik edilmelidir. Gümrük işlerinde kırımızı hat vb uygulamaların bir süreliğine askıya alınmalı veya azaltılmalı, böylece hızlı üretim ve teslimatın önü açılmalıdır. Katma Değer Vergisi iadelerinin hızlandırılması, dosyaların kapatılması ve ödemeler için yarı zamanlı çalışma veya sözleşmeli memur ile insan kaynağı desteği sağlanmalıdır. Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanan ihracat desteklerinde limitler bir kereliğine yüzde 15-25 arasında artırılmalıdır. Böylece destek olanağı artırılmalıdır.

Alıcıların ayağına gitmek zorunda kalan ihracatçıların yurtdışı seyahat ve vize harcamalarının tamamı yeni bir program ile yılsonuna kadar desteklenmelidir. Benzer şekilde yurtiçi fuarlara katılacak yabancı alıcı ve müşterilerin seyahat ve konaklama harcamaları da karşılanmalıdır. Yurtdışında mağazası bulunan Türk markalarının bayi ve benzeri perakende kanalı sahiplerinin Türkiye'ye yapacakları seyahat harcamaları da yılsonuna kadar desteklenmelidir.

İhracatçılar ile birlikte diğer tüm kesimlere de uygulanabilecek destekler olabilecektir; 2016 yılı Ağustos ve Kasım aylarında yapılacak olan peşin vergi ödemelerinin yeni yıla ötelenmesi veya üçer taksit ile alınması firmaların nakit akışını rahatlatacaktır. Yurtiçi işlerden kaynaklanan KDV iadelerinin/alacaklarının ödemesinin hızlandırılması da yararlı olacaktır. Çeklerin vadelerinden önce tahsil edilmeye başlanmış olması nedeniyle bu konuda çekin vadesinde tahsilinin hukuki garanti altına alınması da piyasadaki kilitlenmeyi açacaktır.   

İhracatçılar için sunduğumuz destek önerilerimiz en azından yılsonuna kadar uygulanmalı ve böylece ihracatçılarımızın ilave destek ihtiyacı karşılanmalıdır.

CANLI DESTEK