İhracata destek zamanı

15-16 Kasım tarihlerinde TİM tarafından gerçekleştirilen 2016 İhracat Zirvesi, yoğun bir katılıma sahne oldu. İhracatçılarımızı hükümet üyeleriyle buluşturan kapsamlı program, ihracatın keyfini kaçıran şu tatsız konjonktürde oldukça anlamlıydı. Finansmandan yeni pazarlara uzanan temel konuların irdelendiği organizasyonda, sorunlar karşılıklı olarak da tartışıldı. Dolayısıyla İhracat Zirvesi'nin, ihracatçılarımız için bir yandan içerik, diğer yandan da motivasyon anlamında kıymetli olduğunu gözlemledim.

İçinden geçtiğimiz zor zamanlarda, bu tür istişareler önem taşıyor. Zira yılın ilk üç çeyreğinde, 2015'in aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 oranında düşüş yaşayan ihracatımız, gerek iç gerekse dış olumsuzluklara bağlı olarak, canlanmakta zorlanıyor. Dünya Ticaret Örgütü'nün ticaret göstergesi, küresel alışverişin yılın son çeyreğinde “trende doğru” bir toparlanma sergilemesini beklese de, sürecin oldukça yavaş ilerlediğine hepimiz şahidiz. İşte küresel talebin ivmelenmesi gözetlenirken, bir yandan da içeriden gelen motivasyon önem taşıyor.

Bu anlamda ülkemizde son dönemde öne çıkan gelişmelerden biri, malum, ihracatçıya yeşil pasaport uygulaması oldu. Bunun yanı sıra, yurtdışına yönelik tanıtım-pazarlama ve fuarlara katılım için yapılan işlemlere damga vergisi ve harç muafiyeti getirildi. Öte yandan, gelirinin yüzde 85'ini yurtdışına hizmetten elde eden ve ilgili şartları sağlayan işletmelere, personel ücretlerine ait stopaj indirimi sunulurken, hizmet ihracatının kapsamının, ürün testi, sertifikasyon, veri işleme, veri analizi ve mesleki eğitimi içine alacak şekilde genişletildiğine şahit olduk.

Bu tür uygulamalar yüklerin hafifletilmesini amaçlarken, 2017 bütçesi çerçevesinde de ihracata desteğin artacağını anlıyoruz. Nitekim gelecek yıl ihracatın desteklenmesine yönelik ayrılacak kaynak, 3 milyar TL'ye yükseltilecek. Bu noktada özellikle,  teknoloji yoğun ürünlerin ihracatına ve ayrıca ihracatın finansmanına katkı sağlanacağı anlaşılıyor.

Ve tüm bunlara ek olarak, ihracatçı için bir diğer temel mesele ise kuşkusuz, KDV iadesi… İşletmelerimizin hızını kesen KDV iadesindeki yavaşlıklar, ihracatçımız için rekabeti törpüleyici bir olumsuzluk niteliğinde…

İhracat Zirvesi'ndeki konuşmasında, ilgili şikâyetlerin giderilmesine dair çalışmalar yapıldığını belirten Maliye Bakanı Naci Ağbal, mevzuatı sadeleştiren ve uygulamaları kolaylaştıran tebliğ değişikliği taslakları hazırlandığını belirtti. Bu bağlamda KDV İade Eylem Planı'na değinen Ağbal, elektronik altyapıdaki çalışmalara dikkat çekerken, İhtisas Vergi Daireleri'nin kurulduğunu ve İstanbul'da sayılarının artacağını hatırlattı. Öte yandan süreç ilerlerken, yaşanan sorunların paylaşılması ise, çözümleri etkinleştirme anlamında önem taşıyor. Bu nedenle de hükümetin, işletmelerimizi bu konuda iletişim ve etkileşime davet ettiğini özellikle vurgulamakta fayda var.  

 

SPOT: Dünya Ticaret Örgütü'nün ticaret göstergesi, küresel alışverişin yılın son çeyreğinde “trende doğru” bir toparlanma sergilemesini beklese de, sürecin oldukça yavaş ilerlediğine hepimiz şahidiz. İşte küresel talebin ivmelenmesi gözetlenirken, bir yandan da içeriden gelen motivasyon önem taşıyor.

 

 

 

 

CANLI DESTEK