“Önce Kobiler!”

Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ'ler) bilindiği üzere tüm ekonomilerde girişimlerin yüzde 90'ından fazlasını temsil eder. Bu rakam bizim ülkemizde yüzde 95'in üzerindedir. KOBİ'ler doğal olarak ülkedeki istihdamın da çoğunluğunu oluştururlar.

Bu nedenle KOBİ'lerin nabzını tutmak son derece önemlidir. Bu konuda tabii ki çeşitli bilgi kaynakları vardır. Bunlardan bir tanesi de hiç şüphesiz Facebook, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Dünya Bankası'nın ortaklaşa yürütmeye başladıkları çevrimiçi (online) araştırma olacaktır.

Aylık olarak yürütülen bu anket çalışması, hem KOBİ'lerin ülke bazında nabzını tutmaya hem de dünyanın diğer ülkelerindeki gelişmelerle kıyaslamaya (benchmarking) hizmet etmektedir. İhracatımızda da büyük payı olan KOBİ'lerin duyarlılıklarını, faaliyetlerini ve sorunlarını anlamak adına bu araştırmanın izlenmesi önemlidir. Araştırma şu ülkeleri kapsamakta: Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Bangladeş, Belçika, Birleşik Krallık, Brezilya, Endonezya, Fransa, Filipinler, Güney Afrika, G. Kore, Hindistan, Hollanda, İtalya, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, Japonya, Kanada, Kolombiya, Malezya, Meksika, Mısır, Peru, Polonya, Şili, Tayland, Türkiye, Yunanistan, Vietnam…

Dünyadaki tüm KOBİ'lerin hakkında, zamanında edinilen bilgiler, işletmelerin şu anda çalıştığı ve gelecekte çalışacağı ekonomik ortamın nabzını tutmak ve KOBİ'lerin ülkeler bazında nasıl büyüyeceği hakkında iç görüler elde etmek hayati önem taşımaktadır. Daha fazla bilgi için, www.futureofbusinesssurvey.org adresi ziyaret edilebilir.

Biz bugün pek çoğumuzun büyük olasılıkla kısmen de olsa bilgi sahibi olduğu araştırmanın Türkiye ile ilgili bölümünü 'tadımlık' olarak buraya alalım:

Türkiye'deki KOBİ'lerin en önemli üç büyük sorununa bir göz atalım. 1. Ekonomik koşullardaki belirsizlik, 2. Müşteri çekmek (Yani pazarlama iletişimi), 3. Geliri artırma (Yeni yatırımlar ve büyüme)…

Buradan bakıldığında Başbakan'ın son dönemde açıkladığı önlemlerin anlamı ve bankalara krediler konusunda yaptığı çağrı, yerli yerine oturuyor…

Ülke ekonomisinin gelecek tasarımı da, ihracatın gelecekteki rekabetçi gücü de bu önlemlerin akılcı bir şekilde uygulanması ve kullanımına bağlı…

Önümüzdeki dönemde pek çok alanda “Önce KOBİ'ler!” sloganı geçerli olacak gibi gözüküyor…

 

CANLI DESTEK