İhracat için koşullar bu yıl daha iyi başladı

Dünya ekonomisinde 2015 ve 2016 yıllarının ilk aylarında önemli belirsizlikler ve dalgalanmalar yaşanmıştı. Buna karşın ilk veriler dünya ekonomisinin 2017 yılına daha iyi başladığını göstermektedir. Türkiye de bu uygun küresel koşullardan özellikle ihracat yönü ile yararlanacaktır.

2017 yılının ilk ayında dünya ekonomisinde reel kesime ilişkin ilk veriler oldukça olumlu gelmiştir. Son yıllarda ilk aylar içinde görülen beklentilerdeki bozulma da 2017 yılında yaşanmamaktadır.  Reel sektör için önemli bir gösterge olan PMI verileri tüm ülkelerde rekor yüksek seviyelere çıkmıştır. PMI verileri imalat sanayinde ve hizmetler sektöründe siparişlerin arttığına ve işlerin genişlediğine işaret etmektedir.

OECD çok sayıda ülke için her ay ekonomik göstergelerden oluşan öncü endeks açıklamaktadır. Öncü endeksler uzun süredir zayıf seyrediyordu. Bazı ülkelerde iyileşme görünürken diğerlerinde zayıflama yaşanıyordu. OECD öncü göstergeleri Aralık ve Ocak aylarında ise hemen tüm önemli ülkelerde pozitife dönmüş olup genele yayılan bir iyileşmeye işaret etmektedir.  Çin, Brezilya, Rusya ve Hindistan da uzun süre sonar ilk kez aynı anda iyileşme yaşamaya başlamışlardır.  

2015 ve 2016 yıllarının ilk aylarında küresel mali piyasalarda önemli dalgalanmalar yaşanmıştı.  Geçen yıl FED faiz artışı korkusu ve Çin'de yavaşlama endişesi ile mali piyasalarda sert dalgalanmalar olmuştu. 2017 yılına ise küresel mali piyasalar oldukça sakin başlamıştır. FED faiz artışı beklentileri daha makul karşılanmaktadır. Buna bağlı sert sermaye kaçışları olmamaktadır. Para birimleri arasındaki dalgalanmalar da azalmıştır.

Dünya Ticaret Örgütü de 2016 yılının ikinci yarısından itibaren yeni geliştirdiği öncü göstergeleri açıklamaktadır. En son Aralık ayında yayınlanan öncü göstergeler küresel ölçekte ithalat siparişlerinin artmakta olduğunu göstermektedir. Taşımacılık navlun endeksleri halen zayıf olmakla birlikte geçen yıllardaki Ocak ayı seviyelerinin üzerindedir. Bu çerçevede küresel ticarette de 2 yılın ardından yeniden büyüme işaretleri alınmaktadır.

Dünya ekonomisinde ve ticaretinde uzun süre sonra ilk kez genele yayılan ve sürdürülebilir olacağı tahmin edilen bir iyileşme yaşanmaktadır. Bu iyileşmenin önünde engel olacak tek endişe kaynağı ise Trump ve yönetiminin politikaları ve uygulamaları olacaktır. Ayrıca Avrupa Birliği'nde yeni kopmalar da riskler yaratabilecektir. Bu iki riskin iyi yönetilmesi halinde 2017 yılında dünya ekonomisi daha hızlı büyüyebilecektir.

Türkiye'nin ihracatı için küresel ekonomik koşullar bu seneye oldukça olumlu başlamıştır.

 

   

 

CANLI DESTEK