Hizmet ihracatçıları kıyasıya yarışıyor

Günümüzde ekonomilerin ana taşıyıcılarından biri konumuna ulaşan hizmetler sektörü dünya ticaretinde de büyük bir hızla gelişim gösteriyor. Dünyada hizmet ticaretinde kıyasıya bir rekabet yaşanırken Türkiye'nin de bu alanda kaydettiği başarısı yadsınamaz.

Nitekim, pek çok noktaya yapılan uçuşlarla ülkemizin hizmet ihracat hacmine önemli katkıları olan havayolu taşımacılık hizmetlerinde dünyada ABD ve BAE'den sonra 3.sıradayız. Türkiye'nin coğrafi konumu lojistik açısından da çok ciddi bir gelişim alanına sahip. Kültürel ve eğlence hizmetlerinde ise dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Başta Türk dizileri olmak üzere, film ve yarışma gibi televizyon programlarının yurt dışına temsili ve pazarlanması kapsamında önemli bir döviz girdisi elde edilmesinin yanında, görsel ve işitsel hizmet ihracı diğer sektörlere de çarpan etkisi oluşturuyor. 100'ün üstünde ülkeye dizi satıyoruz, 500 milyon insan Türk dizilerini izliyor. ABD'den sonra Dünyaya en fazla dizi satan 2. ülkeyiz. Müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektöründe de Engineering News Record'un (ENR) “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitleri Listesi”nde ülkemiz Çin'den sonra ikinci sırada yer alıyor. Sağlık turizminde de dünyada oldukça iyi bir konumda olduğumuzu söylemek mümkün. Ülkemize sağlık hizmeti alma amacıyla yılda yaklaşık 600 bin turist geliyor. Gastronomi alanında da birçok firmamız dünyada ses getirmeye başladı. Dünyanın farklı lokasyonlarında dünya mutfaklarının farklı lezzetleri, geleneksel Türk konukseverliğiyle birleştirilerek yabancılara sunuluyor.

Ancak hizmet ihracatını firma bazında rakamlara dökmekte güçlük yaşıyoruz. Keza ülkemizde firma bazında hizmet ihracatı verileri açıklanmıyor. İşte bu noktada Ekonomi Bakanlığımızın katkıları ile 2016 yılında başlattığımız “Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması”nın bu büyük açığı kapatarak ülkemize istatistiki açıdan da kaynak oluşturacağına inanıyoruz. Sayın Başbakanımız ile 11 Bakanımızın katılımıyla dereceye giren firmaların ödüllendirildiği “Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması'nı bu yıl ikinci kez düzenledik. Araştırmanın tüm hizmet ihracatçılarına etkin bir şekilde duyurulması ve bilgilendirilmesi adına yıl boyunca birçok hizmet sektörü derneği ve STK temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirdik, çeşitli organizasyon ve etkinliklere katılım sağladık. Tanıtım çalışmalarımızın etkisiyle bu yılki araştırmaya sektörel çeşitlendirmede ve başvuru sayısında artış gözlemleniyor. Büyük bir titizlik ve özveri ile hazırladığımız bu çalışmamız ile firmalarımız hem kendi sektörü içerisindeki konumunu hem de genel sıralamasını ücretsiz olarak görebilme imkânına sahip oluyor. Bunun yanı sıra hizmet sektörlerinin ilk üç firması ile Türkiye genelinde ilk 10'a giren firmaları ödüllendiriyoruz. Ayrıca araştırmaya katılan firmalara, “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti ve Devlet Destekleri” ile ilgili eğitim imkânı sağlıyoruz.

2016 yılında gerçekleştirdiğimiz ilk araştırma kapsamında yer alan 500 firmamız, 2015 yılında 18,5 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirdi. Bu rakam Türkiye'nin 2015 yılı hizmet ihracatının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturmuştu. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz araştırma kapsamındaki 500 firma 2016 yılında 18,6 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirmiş durumda. Bu rakam ise Türkiye'nin 2016 yılı hizmet ihracatının yaklaşık % 49,5'ine tekabül ediyor. Araştırmamıza katılan firmalarımızın toplam cirosu 77 milyar dolar olurken, bu firmaların 123 farklı ülkeye hizmet ihracatı yaptığını görüyoruz. Bu yıl ayrıca sektöre özgü dinamikleri ölçümlemek amacıyla firmalarımızdan farklı alanlarda kapsamlı bilgiler talep ettik. Elimize ulaşan bilgiler oldukça memnuniyet verici oldu.

Hizmetler sektörünün ülkemizin istihdamında ve hizmet ihracatıyla cari işlemler dengesi üzerinden ülkemiz ekonomisine katkısının daha net şekilde ortaya konması amacıyla gerçekleşen bu çalışmanın ülkemizin hizmet ihracatında güncel durumu ile yeni hedef ve politikaların ortaya konmasına katkı sağlayacağına, bu konuyla ilgili yapılacak olan faaliyetler için referans teşkil edeceğine inanıyoruz.

CANLI DESTEK